W jednej ze swoich przypowieści Dobry Wojak Szwejk o przymiocie wierzyciela kapelana polowego Katza wyraził się w taki oto sposób: „Wytrwały jak niejaki Bouszek z Libni. Osiemnaście razy w ciągu jednego wieczora wyrzucili go u „Exnerów”, a on po...

Wydawać się może, że tajemnica lekarska nie stanowi dla nas tajemnic i płyniemy po w miarę obeznanych wodach oceanu. A jednak - nic bardziej mylnego. W relacji lekarz-pacjent jeszcze do niedawna dysponentem informacji o stanie swojego zdrowia i...

Na tytułowe pytanie nie można odpowiedzieć krótko: „tak” lub „nie”. Zależy to bowiem od okoliczności. W świetle regulacji Kodeksu karnego, lekarze i lekarze dentyści - co do zasady - nie są uznawani, z samego faktu wykonywania zawodu, za...

Minister zdrowia, w specjalnym komunikacie, przedstawił zasady wystawiania i realizacji recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla pacjentów, którzy ukończyli siedemdziesiąt pięć...

Z dniem 8 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 11 sierpnia br. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2016r. poz. 1327), które zmienia dotychczas...

Doktor Kazimiera P. zatrudniona była w Zespole Poradni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dwóch stanowiskach: kierownika Poradni Kardiologicznej w wymiarze 3/4 etatu oraz w przychodni POZ jako starszy asystent w wymiarze 7/8...

Uwaga! Gruntowna zmiana. Weszła w życie ustawa z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 21 lipca 2016 r.,...

Z dniem 1 stycznia 2017 r. - o czym już pisaliśmy - wygasną umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane. Lekarze i lekarze dentyści, którzy będą chcieli korzystać z tego uprawnienia będą musieli uzyskać indywidualne numery...