W związku ze stwierdzonymi przez Najwyższą Izbę Kontroli przypadkami wypełniania przez lekarzy kart zgonu, w sposób niezgodny z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu...

W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba artykułów i reportaży prasowych, stawiających lekarzy w negatywnym świetle. Najczęściej dotyczą one podejrzenia popełnienia błędów medycznych, czy nieetycznych zachowań, wykraczających nawet poza obszar...

Z dniem 18 stycznia 2016 r. zmieniła się wysokość opłat pobieranych przez okręgowe rady lekarskie za wydanie zaświadczeń niezbędnych do uznania kwalifikacji zawodowych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

O tym, że spędzanie urlopu na wiejskiej działce letniskowej może być niebezpieczne, zaświadcza opisany niżej przypadek. Jego przebieg najlepiej zilustruje przegląd „krok po kroku” dokumentacji medycznej, której sporządzenie było efektem...

Wystawianie zaświadczeń o zdolności do uprawiania sportu wykracza poza obowiązki lekarza rodzinnego – rodzi więc konkretne skutki prawne, a w razie jakiegoś nieszczęścia, może grozić odpowiedzialnością karną –przypomina Federacja ZPOZ „...

Wywoływanie po nazwisku pacjentów czekających na wizytę u lekarza nie powinno mieć miejsca. Takie praktyki są zresztą stosowanym nie tylko w placówkach opieki zdrowotnej, ale też przez inne podmioty, m.in. policję, banki, pocztę. Są one...

NSA podzielił stanowisko RPO. Pracownicy urzędu skarbowego, kontrolując prawidłowość zobowiązań podatkowych gabinetu lekarskiego lub dentystycznego, nie mogą żądać ujawnienia danych osobowych pacjentów. W tej sprawie Naczelny Sąd administracyjny...

Program ubezpieczenia środowiska medycznego na lata 2016 – 2018. Wśród lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszonych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi dużym zainteresowaniem cieszą się nie tylko ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu...