Pomimo korzystnego, prawomocnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 czerwca 2016 r., jaki uzyskała Naczelna Rada Lekarska, że pytania z już odbytych: Lekarskiego Egzaminu Końcowego, Lekarsko Dentystycznego Egzaminu Końcowego i Państwowego...

Na liście bezpłatnych leków dla seniorów znalazło się 1129 preparatów. Recepty na wybrane leki będą wypisywane osobom, które ukończyły 75 lat - informuje Radio Łódź.

Mała liczba lekarzy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców[1], alarmująca perspektywa ilości lekarzy specjalistów w przyszłości[2] w połączeniu z niskim poziomem nakładów finansowych wyrażonych, jako procent PKB przekazywany na ochronę zdrowia[3]...

Publikujemy komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dot. zasad nadawania unikalnych numerów recept na leki refundowane i wyroby medyczne z wykorzystaniem Portalu NFZ.

Zbigniew M., absolwent Uniwersytetu Medycznego, został zatrudniony poprzez jedną z agencji medycznych do pracy w placówkach leczniczych na terenie Wielkiej Brytanii. Pracując w jednym z londyńskich szpitali, kłócił się z innymi lekarzami, drwiąc...

Trybunał Konstytucyjny uwzględnił wniosek złożony przez Naczelną Radę Lekarską i podzielając argumentację prawną, przedstawioną na jego poparcie stwierdził, że zaskarżone przepisy, blokujące dostęp do pytań egzaminacyjnych są niezgodne z...

Zbliża się rocznica XX-lecia współpracy pomiędzy Okręgową Izbą Lekarską w Łodzi a Grupą Brokerów Ubezpieczeniowych GLOBAL. Przygotowana została platforma pozwalająca wykupić polisę on-line - www.pigulka-...

W związku ze stwierdzonymi przez Najwyższą Izbę Kontroli przypadkami wypełniania przez lekarzy kart zgonu, w sposób niezgodny z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu...