Stanisław G. o śmierci swojej osiemdziesięcioletniej matki dowiedział dzień przed planowanym pogrzebem i nie bezpośrednio od najbliższych jej osób. Wzbudziło to jego podejrzenia zwłaszcza, że jego bratowa skazana była przed kliku laty za znęcanie...

Wybitni specjaliści i lekarze pierwszego kontaktu, szanowani koledzy i społecznicy, chirurdzy i interniści, mężczyźni i kobiety - mimo doświadczenia i wiedzy medycznej zmagają się z alkoholizmem. Chorobę alkoholową potrafią usprawiedliwić i ukryć...

Do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przekazana została pisemna informacja, iż lekarka zrzeszona w tejże Okręgowej Izbie Lekarskiej, podająca swoje imię i nazwisko oraz specjalizację, wychwala w programie telewizyjnym zalety...

Z pięciu znaczeń słowa „rezydent” w Słowniku Języka Polskiego najbardziej do tego tekstu pasuje to z oznaczeniem „daw.”: „osoba niezamożna, mieszkająca stale u bogatszego krewnego, przyjaciela lub u pracodawcy i będąca na jego utrzymaniu”. Z...

Opisując przez dziesięć lat (sic!) sprawy z „Lekarskiej wokandy”, patrzyłem na nie przez pryzmat winy i kary, obwinionego i sądu. Czas – przynajmniej na jednorazową - zmianę optyki spojrzenia.

Varius z łaciny to „rozmaity”. Przez „varia” zaś rozumiemy zbiór różnorodnych tekstów, myśli lub notatek zebranych w jakiejś publikacji. Studiując archiwum sądu lekarskiego znalazłem przykurzone tomy akt, w których zdarzenia medyczne nie należały...

Ustawą z 27 września 2013 r. (DzU 2013, poz. 1247) zmieniona została „stara” ustawa – Kodeks postępowania karnego, a także niektóre inne akty prawne. Znowelizowane przepisy, które weszły w życie 1 lipca 2015 r., polegają przede wszystkim na...

Od 2015 r. panuje powszechne przekonanie, że wizyta u lekarza, który nie ma kontraktu z NFZ, kończyć się musi wydaniem paragonu fiskalnego ‒ niezależnie, czy jest to jednoosobowy gabinet prowadzony przez lekarza lub lekarza dentystę (osobę...