Znajomość języka polskiego wymaga potwierdzenia. Weszła w życie ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 15 stycznia 2016 r., poz. 65), która wdraża...

Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2015, poz. 1066), od 1 stycznia 2016 r. lekarze mogą już wystawiać zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy w formie...

W związku z wejściem w życie ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (DzU 2015, poz. 1991), poza nowelizacją przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczących recept (...

Weszło w życie, z dniem 1 września 2015 r., rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U 2015r...

Od 2015 r. panuje powszechne przekonanie, że wizyta u lekarza, który nie ma kontraktu z NFZ, kończyć się musi wydaniem paragonu fiskalnego - niezależnie, czy jest to jednoosobowy gabinet prowadzony przez lekarza lub lekarza dentystę (osobę...

Nowe rozporządzenie ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (DzU z 2014 r., poz. 1544), obowiązujące na lata 2015-2016, wprowadziło obowiązek...

Kazimierz N. przeszedł na oddziale urologii zabieg nefrolitotomii przezskórnej (PCNL), co oznacza, że złogi kamienia nerkowego zostały u niego usunięte endoskopowo przez nakłucie nerki. Po dwudziestu sześciu dniach okazało się jednak, że...

Na oficjalnej stronie internetowej NZOZ Szpitala Powiatowego, zarządzanego przez Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o. o., pod wyróżnionym czerwonym kolorem słowem „misja” (z prawej strony na lewo) przesuwa się ujęty w cudzysłów komunikat: „dobro...