Ustawą z 27 września 2013 r. (DzU 2013, poz. 1247) zmieniona została „stara” ustawa – Kodeks postępowania karnego, a także niektóre inne akty prawne. Znowelizowane przepisy, które weszły w życie 1 lipca 2015 r., polegają przede wszystkim na...

Od 2015 r. panuje powszechne przekonanie, że wizyta u lekarza, który nie ma kontraktu z NFZ, kończyć się musi wydaniem paragonu fiskalnego ‒ niezależnie, czy jest to jednoosobowy gabinet prowadzony przez lekarza lub lekarza dentystę (osobę...