Wejście w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. […]*,powszechnie znanego jako RODO, zwróciło uwagę na dotychczas pomijaną lub traktowaną z „przymrużeniem oka” problematykę ochrony...

Mamy dobrą wiadomość dla wielu lekarzy, prowadzących podmioty wykonujące działalność leczniczą (praktyki zawodowe), które realizują kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Minister zdrowia, w dniu 11 grudnia 2018 r., podpisał kolejną...

W dniu 13 listopada 2018 r. minister zdrowia zatwierdził zmiany w programach specjalizacji w dziedzinach lekarskich oraz w dziedzinach lekarsko-dentystycznych, realizując tym samym zobowiązania podjęte w treści porozumienia zawartego w dniu 8...

Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - Piotr Cieplucha przekazał nam komunikat dotyczący obowiązku sprawozdawczego ministra zdrowia za rok 2018 dla prowadzących działalność leczniczą: m.in. podmiotów...

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia - Andrzej Jacyna wydał zarządzenie (nr 115/2018/DEF), zgodnie z którym świadczeniodawcy posiadający umowę w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, wystawiający zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy,...

W październiku 2017 r. na portalach społecznościowych pojawił się Hasztag #MeToo (polska wersja #JaTeż) po ujawnieniu, że jeden z producentów filmowy dopuścił się molestowania wielu kobiet. Wyrażenie #MeToo zostało spopularyzowane przez...

Po tygodniu od wprowadzenia obowiązku wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy w formie elektronicznej, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Gertruda Uścińska poinformowała o sukcesie. W rozmowie z dziennikarką „Medycyny...

Od 1 grudnia zwolnienia lekarskie powinny być wystawiane wyłącznie elektronicznie. Mogą pojawić się jednak przypadki, kiedy będzie to niemożliwe. ZUS, aby zachęcić lekarzy do wystawiania E-ZLA wydłużył godziny pracy i wprowadził dodatkowe dyżury...