Zgodnie z zapisem zawartym w „Słowniku wyrazów obcych” z 1976 r., pod redakcją Władysława Kopalińskiego, słowo „korporacja” określa stowarzyszenie lub organizację zawodową, zazwyczaj posiadającą osobowość prawną.

Wielokrotnie na łamach „Panaceum”, w tym również w wydaniu elektronicznym, poruszaliśmy już kwestie związane z bezpieczeństwem wykonywania zawodu lekarza w kontekście ochrony ubezpieczeniowej.

Art. 129b. pkt 1. Ustawy - Prawo Farmaceutyczne brzmi: „Karze pieniężnej w wysokości do 50 000,00 złotych podlega ten, kto wbrew przepisom art. 94a prowadzi reklamę apteki lub punktu aptecznego, placówki obrotu pozaaptecznego oraz ich...

Na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym szpitala z tzw. drugim stopniem referencyjności (nazwijmy go Szpitalem II),22 marca 2013 r., o godz. 10.50, będąc w czterdziestym pierwszym tygodniu ciąży, Justyna M. urodziła córkę. Była to jej pierwsza...

Sprawa, którą poniżej opisuję, ilustruje problem odpowiedzialności zawodowej (deontologicznej) za błąd lekarski, w kontekście możliwości odmiennej interpretacji norm prawnych, odpowiedzialność tę regulujących, na poziomie orzekania od sądu...

W swoim stanowisku z dnia 14 września br., członkowie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyrazili przekonanie, że ustawa z 5 lipca 2018 r., nowelizująca ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przyznała...

Czy lekarzy dentystów dotyczą przepisy o podwyżkach wynagrodzeń lekarzy rezydentów oraz lekarzy specjalistów, wprowadzone w ostatnim czasie do porządku prawnego? - z tym pytaniem zwraca się do redakcji wielu naszych czytelników ze środowiska...