Pod koniec września internetowe media obiegła informacja o kolejnych absurdalnych skutkach RODO, którą można by uznać za żart, gdyby nie fakt, że opatrzona została fotografiami. Użytkownik Twittera, podpisany „Dyrektor Krzaskoski”, opublikował...

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat ws. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. (Pełna treść)

Na internetowej stronie Rzecznika Praw Pacjenta ukazała się informacja skierowana do pacjentów, z informacją, że obowiązujące od 25 maja 2018 r. przepisy RODO, nakładające na administratorów danych, którymi są również szpitale, przychodnie lub...

Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/...

Sprawa, którą dzisiaj przedstawiam okazała się być jedną z najwszechstronniej zbadanych oraz opisanych w opiniach biegłych (jak również w mediach) w historii łódzkiego Okręgowego Sądu Lekarskiego. Postępowania wyjaśniające prowadziły nie tylko...

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Konwent Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich – będący wspólnym głosem polskiego samorządu lekarzy i lekarzy dentystów wyraża głęboki sprzeciw, ubolewanie i zaniepokojenie, wynikające z niedotrzymania...

Przyczynek do dyskusji na temat odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów. Na wstępie pragnę zaznaczyć, że kwestie poruszane w tym artykule są jedynie zasygnalizowane i stanowią zaledwie czubek góry lodowej w morzu zagadnień...

Nadal wiele znaków zapytania! W ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w...