Nie trudno sobie wyobrazić sytuację, że indywidualna praktyka lekarska ulega likwidacji lub przestaje funkcjonować w efekcie zdarzenia losowego, np. z powodu śmierci lekarza. Jeszcze do niedawna nie było do końca jasne, jak - zgodnie z prawem -...

Maria W., marząc o pięknym i pełnym uśmiechu, długo i starannie wybierała idealnego lekarza dentystę, który mógłby sprostać jej wymaganiom. Odpowiedniego gabinetu szukała na tematycznych portalach i forach internetowych, przeglądając opisy ich...

Pacjent, lat 29, w niedzielę wieczorem zgłosił się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego szpitala powiatowego z powodu „incydentu pogorszenia słuchu w prawym uchu”, z towarzyszącymi szumami usznymi i zawrotami głowy. W wywiadzie lekarskim ubytek...

Jedną z bolączek lekarzy jest narzucanie im lub żądanie od nich wystawiania różnego rodzaju zaświadczeń, zwykle nieodpłatnie. To jednak, że wydawanie orzeczeń lekarskich należy do zadań lekarza, nie oznacza, że ma on obowiązek wydać każde...

„Panaceum” rozmawia z Pawłem Czarneckim, głównym lekarzem orzecznikiem I Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi.

Jeden ze szpitali, do którego skierowano lekarza celem odbycia specjalizacji w trybie rezydentury, zażądał podpisania przez niego umowy o zakazie konkurencji, uzależniając od tego zawarcie umowy o pracę. Czy jest to zgodne z przepisami?

Według „Expresu Ilustrowanego” z 1 listopada 2017 r. na liście zarejestrowanych nazwisk w Polsce nazwisko „Dąbrowski” było na ósmym miejscu, z liczbą ponad stu szesnastu tysięcy obywateli, którzy je nosili. Sądzę, że osiem lat wcześniej - kiedy...

Naczelna Rada Lekarska na swym posiedzeniu 15 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę o wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie, czy rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego...