Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że lekarze są zobowiązani jest do przekazania do Oddziału Funduszu wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept w terminie 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy...

Począwszy od 11 maja 2017 r. - na mocy ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 23 marca br. (Dz.U. 2017 r., poz. 836), uległa zmianie część przepisów regulujących zasady udostępniania i przechowywania dokumentacji...

To nie jest jeden z serii popularnych dowcipów, ale rzeczywistość. Przychodzi baba do lekarza, a tam… wyniosły milczek, władca pieczątek, mędrzec w wieku przedemerytalnym. Trzydziestolatka, która przyszła do ginekologa z prośbą o przedłużenie...

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, z dniem 1 maja 2017 r. uruchomiony został moduł Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów.

W odpowiedzi na zapytanie, przesłane do Ministerstwa Zdrowia przez prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej w sprawie interpretacji przepisów ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r., poz. 125, tekst jedn...

Stanowisko Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznym POLMED ws. Wystawianie zleceń na wyroby medyczne przez lekarzy

Jak wcześniej informowaliśmy na naszej stronie z końcem ubiegłego roku uległy zmianie zasady zawierania umów ubezpieczenia wchodzących w skład programu ubezpieczeniowego „Pigułka”. Mając na uwadze wdrożenie przez PZU nowych rozwiązań obecnie...

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi informuje, że od 1 maja 2017 roku został uruchomiony System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) Jest to system teleinformatyczny wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr...