Lekarze i lekarze dentyści coraz częściej zamiast umowy o pracę podpisują umowy cywilnoprawne. Taki kontrakt korzysta z tzw. swobody umów, co oznacza, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny i zasady według własnego uznania. Ich...

15 października Hotelu Hilton w Warszawie odbędzie się Ogólnopolski Kongres Praw Pacjenta i Praw Lekarza. Kongres ma być odpowiedzią na problematykę roszczeniowości Pacjentów.

W połowie maja br., w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, odbyło się szkolenie zorganizowane przez izbowy pion odpowiedzialności zawodowej. Spotkanie miało nieszablonowy charakter, gdyż na czas jego trwania Klub Lekarza zamienił się w…...

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że lekarze są zobowiązani jest do przekazania do Oddziału Funduszu wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept w terminie 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy...

Począwszy od 11 maja 2017 r. - na mocy ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 23 marca br. (Dz.U. 2017 r., poz. 836), uległa zmianie część przepisów regulujących zasady udostępniania i przechowywania dokumentacji...

To nie jest jeden z serii popularnych dowcipów, ale rzeczywistość. Przychodzi baba do lekarza, a tam… wyniosły milczek, władca pieczątek, mędrzec w wieku przedemerytalnym. Trzydziestolatka, która przyszła do ginekologa z prośbą o przedłużenie...

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, z dniem 1 maja 2017 r. uruchomiony został moduł Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów.

W odpowiedzi na zapytanie, przesłane do Ministerstwa Zdrowia przez prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej w sprawie interpretacji przepisów ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r., poz. 125, tekst jedn...