Łódzki Oddział NFZ zapowiedział przedłużenie terminu składania wniosków o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept dla lekarzy i lekarzy dentystów indywidualnych do 30 czerwca 2018 r. (Komunikat nie dotyczy osób zgłoszonych do umów o...

Opis przypadku czterdziestoletniej Marii A. jest krótki i dramatyczny. W 2012 r. pięciokrotnie (2 stycznia, 21 maja, 4 czerwca, 13 lipca, 19 września, 23 października, 26 listopada oraz 4 i 10 grudnia), a rok później - trzykrotnie (11 lutego oraz...

Druczki zwolnień lekarskich w połowie przyszłego roku odejdą do lamusa. Kolejna nowelizacja ustawy - matki o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, z 25 czerwca 1999 r., została uchwalona przez Sejm...

Źródłem urzędowych informacji o naruszających etykę zawodową zachowaniach się lekarzy bywa prokuratura. W opisywanej sprawie organ ten przesłał okręgowemu rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej, wydaną na jej zlecenie, przez uniwersytecki zakład...

Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego zaapelował do ministra zdrowia o pilne podjęcie inicjatywy ustawodawczej, w celu zalegalizowania powszechnie stosowanego procederu łączenia przez lekarzy, u tego samego pracodawcy, pracy...

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych zyskały prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w...

W Polsce 99% dzieci rodzi się w szpitalach, posiadających oddziały położnicze. Nie wszystkie spełniają jednak tę sama rolę, różnią się bowiem od siebie stopniem referencyjności. Chodzi o poziom wyspecjalizowania, czyli możliwość sprawowania...

Lekarze i lekarze dentyści coraz częściej zamiast umowy o pracę podpisują umowy cywilnoprawne. Taki kontrakt korzysta z tzw. swobody umów, co oznacza, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny i zasady według własnego uznania. Ich...