Data dodania: 14-11-2018


Profilaktyka nowotworowa w Zduńskiej Woli Regionalnie i nowocześnie

W środę 17 października br., z wielka pompą (ale nie strażacką), otwarto w Zduńskiej Woli Regionalny Ośrodek Profilaktyki Nowotworowej, który zorganizowany został w pomieszczeniach miejscowego Szpitala Powiatowego.

Inicjatywę utworzenia ośrodka podjął prof. dr hab. n. med. Bogdan Kałużewski, związany z Katedrą Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ośrodek w oparciu o najnowsze osiągniecia genetyki będzie prowadził badania związane z profilaktyką i wykrywaniem zagrożeń chorobą nowotworową, zwłaszcza pęcherza moczowego, u osób szczególnie predestynowanych z racji posiadanych genów. Badania te są zgodne z Narodowym Programem Zwalczania Chorób Nowotworowych

W wyposażeniu placówki ogromne zasługi ma Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, której „dyrygent” - Jurek Owsiak, wraz małżonką, był gościem uroczystości jej otwarcia. Wartość przekazanego przez WOŚP sprzęt i aparatury to ponad pół miliona złotych. Wiemy jednak, że nawet najnowocześniejszy sprzęt jest bezużyteczny bez lekarzy specjalistów, potrafiących go właściwe wykorzystać. Osoba prof. B. Kałużewskiego, który ma wieloletnie doświadczenie w zakresie badań genetycznych, gwarantuje, że tacy lekarze właśnie w tym ośrodku będą pracować. To właśnie jego ogromna wola działania i niespożyta energia pozwoliły na zrealizowanie tego przedsięwzięcia.

W uroczystości otwarcia ROPN,  poza wymienionymi wyżej, wzięli udział: marszałek województwa łódzkiego - Witold Stępień i starosta powiatu zduńskowolskiego - Wojciech Rychlik. Obecni byli także m.in. prof. Zbigniew Morawiec i prof. Józef Kobos, ponadto prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi - dr n. med. Paweł Czekalski. Uroczystość otwarcia placówki uświetnił wykładem na temat nowoczesnych metod wykrywania i leczenia chorób nowotworowych prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Stworzenie takiego ośrodka w naszym regionie uświadamia, że wielkie czyny zaczynają się w skali mikro, a do ich dokonania konieczni są ludzie z pasja oraz dużo dobrej woli.

Gratulujemy!

Tekst i zdjęcie: Paweł Czekalski