Data dodania: 26-05-2018


Przedstawiciele OIL w Łodzi na XIV Krajowym Zjeździe Lekarzy. Nowy prezes NRL wybrany (Zdjęcia)

Ponad 400 delegatów z całej Polski, reprezentujących ponad 180-tysięczne grono lekarzy i lekarzy dentystów, wybrało prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, którym został prof. Andrzej Matyja z Krakowa. Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został ponownie Grzegorz Wrona. Delegaci podczas XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy, który odbywał się w dniach 25-26 maja w Warszawie, wybrali również członków Naczelnej Rady Lekarskiej, do której dostało się aż 7 przedstawicieli Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. To największy sukces od kilku kadencji.

Nowy prezes z Krakowa

O fotel prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej walczyło trzech kandydatów: prof. Romuald Krajewski, dotychczasowy wiceprezes NRL, prof. Andrzej Matyja dotychczasowy prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie i dr Krzysztof Kordel, dotychczasowy prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Wszyscy przedstawili swoje wizje rozwoju i zmiany samorządu lekarskiego, po czym odpowiadali na pytania delegatów.

Nie zabrakło pytań od członków OIL w Łodzi. Damian Patecki pytał o to, w jaki sposób kandydaci, jako prezesi będą wspierać rezydentów w egzekwowaniu porozumień z ministrem Łukaszem Szumowskim, które zostały podpisane w lutym przez Porozumienie Rezydentów OZZL. Małgorzata Zatke-Witkowska chciała poznać zdanie przyszłego prezesa na temat pełnienia dyżurów przez lekarzy równolegle w dwóch komórkach organizacyjnych, do czego dąży ministerstwo zdrowia. Filip Płużański z kolei zapytał o możliwość i pomysły na współpracę samorządu lekarskiego z Ogólnpolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy ponieważ obecnie te dwie organizacje się antagonizują.

Prof. Andrzej Matyja odpowiadając na pytania łódzkich delegatów zapewnił, że chce współpracować ze związkami zawodowymi, ponieważ zarówno samorząd lekarski, jak i związek zawodowy mają jeden cel – poprawa warunków pracy lekarzy. Zapewnił też, że samorząd lekarski zapewni wszelką pomoc: organizacyjną, finansową i prawną, żeby wspomóc lekarzy rezydentów w egzekwowaniu postanowień tzw. Porozumień Szumowskiego. Zdecydowanie krytycznie odniósł się również do pomysłu łączenia dyżurów lekarzy w dwóch komórkach jednocześnie.

Prof. Andrzej Matyja w swoim wystąpieniu zapewnił, że chce oprzeć swój program na Okręgowych Izbach Lekarskich i ich prezesach, ponieważ to oni są najbliżej problemów lekarzy. Zapowiedział też zburzenie bastionów pewnych grup lekarskich i muru między pacjentem, a lekarzem.

- W sposób sztuczny wykreowano osobno pacjenta i lekarza, a nie ma lekarza bez pacjenta i pacjenta bez lekarza. Chciałbym też zburzyć sztucznie wykreowane bastiony POZ, AOS oraz lekarzy pracujących w szpitalach. Wszyscy jesteśmy lekarzami i naszym obowiązkiem jest integrowanie całego środowiska i walka o interesy wszystkich lekarzy – powiedział prof. Andrzej Matyja.

Prof. Matyja zapowiedział też chęć ścisłej współpracy i częstych kontaktów z ministerstwem zdrowia, żeby o sprawach lekarzy współdecydowali lekarze już na etapie przygotowywania projektów ustaw i rozporządzeń.

Rzecznik będzie kontynuował pracę

O stanowisko Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ubiegało się dwóch kandydatów: Wojciech Drozd, zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach i Grzegorz Wrona, dotychczasowy Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Także oni zabierali głos i prezentowali swoje wizje. Delegacji na XIV Krajowy Zjazd Lekarzy zdecydowali o ponownym wyborze Grzegorza Wrony.

Obradujący w Warszawie do późnych godzin nocnych zjazd lekarzy jest najwyższą władzą samorządu lekarskiego. Gośćmi zjazdu byli m.in. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, minister zdrowia Łukasz Szumowski, były minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Przedstawiciele łódzkiej izby w Naczelnej Radzie Lekarskiej

Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi w Naczelnej Radzie Lekarskiej reprezentować będzie aż 7 członków. Oprócz prezesa Pawła Czekalskiego, który z racji pełnionej funkcji, podobnie jak prezesi innych okręgowych rad, z automatu staje się jej członkiem, w wyborach do Naczelnej Rady Lekarskie dostało się 5 lekarzy i 1 lekarz dentysta. Łódzką izbę w radzie reprezentować będą:

  • Paweł Czekalski
  • Ryszard Golański
  • Łukasz Jasek
  • Grzegorz Krzyżanowski
  • Małgorzata Linfdorf
  • Grzegorz Mazur
  • Damian Patecki

W skład 75 osobowej Naczelnej Rady Lekarskiej wchodzi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, 24 prezesów okręgowych rad lekarskich oraz 50 delegatów wybranych przez Krajowy Zjazd Lekarzy.

Członkowie OIL w Łodzi pracowali w Komisjach

Obrady Krajowego Zjazdu Lekarzy trwały dwa dni. Przewodniczącym XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy został Grzegorz Krzyżanowski, skarbnik ORL w Łodzi.

Przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi brali udział w pracach komisji. Do komisji mandatowej powołany został Paweł Czarnecki. Z kolei w komisji regulaminowej pracowali: Włodzimierz Kardas oraz Łukasz Jasek. W pracach komisji uchwał i wniosków brali udział Ryszard Golański oraz Dariusz Timler, a w komisji skrutacyjnej pracowali: Irena Elerowska i Piotr Wiśniewski.

Grzegorz Mazur z "Meritus pro Medicis"

Podczas części oficjalnej XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy wiceprezes NRL prof. Romuald Krajewski wręczył najwyższe odznaczenia samorządu lekarskiego - „Meritus pro Medicis”. Odznaczenie przyznawane jest w uznaniu zasług dla samorządu lekarskiego. W tym roku wśród laureatów znalazł się dr Grzegorz Mazur, wiceprezes ORL w Łodzi.

Odznaczenia otrzymali także: Halina Borgiel-Marek, Grzegorz Mazur, śp. Andrzej Podolecki (odznaczenie odebrała rodzina), Jolanta Smerkowska-Mokrzycka, Anna Śpiałek, Tadeusz Wencel, Zygmunt Ziółkiewicz, Robert Adamowicz, Roman Budziński, Grażyna Lesyng-Pawłowska, Marta Rodziewicz-Kabarowska, Anna Serafinowska-Kiełczewska.

Zjazd jest z mocy ustawy najwyższą władzą samorządu lekarskiego i to na nim wyznaczane są dalsze kierunki, które pomiędzy zjazdami realizuje Naczelna Rada Lekarska. W tym roku Zjazd odbywa się w Hotelu Novotel Airport w Warszawie.