Data dodania: 11-03-2020


Przesunięty termin Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Justyna Kowalewska

Do Delegatów VIII kadencji

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemią zarażeń koronawirusem SARS-CoV-2 powodującym COVID-19, kierując się apelem Prezesa NRL  prof. Andrzeja Matyi, zaleceniami GIS, a także rekomendacjami ŁUW, Prezydium ORL w Łodzi korzystając z uprawnień  zawartych w Ustawie o izbach lekarskich  z dnia 2 grudnia 2009 r. Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1708 oraz uprawnień nadanych przez ORL w dniu  4  kwietnia  2018 r. (Uchwała nr 1/VIII/2018),  działając w sytuacji nadzwyczajnej i mając na względzie dobro OIL  odwołuje zaplanowany na 28 marca 2020 roku XXXVIII OZL (uchwała w załączeniu). Sytuacja epidemiologiczna jaka ma miejsce w chwili podejmowania uchwały, względy epidemiologiczne oraz czynniki ekonomiczne skłoniły Prezydium ORL  w Łodzi do podjęcia wyżej wymienionej uchwały. Nowy termin wstępnie został zaplanowany na dzień 9 maja 2020 roku, jednakże ze względu na istniejące uwarunkowania, w szczególności rozwojowy ich charakter, może on ulec przesunięciu.

O kolejnych decyzjach w tej sprawie Koleżanki i Koledzy Delegaci zostaną powiadomieni w terminie umożliwiającym udział w OZL.

 

 Z koleżeńskim pozdrowieniem

Paweł  Czekalski
Prezes ORL w Łodzi