Data dodania: 21-10-2018


Przewodnik „RODO w służbie zdrowia”

oprac. NS

Pod koniec września internetowe media obiegła informacja o kolejnych absurdalnych skutkach RODO, którą można by uznać za żart, gdyby nie fakt, że opatrzona została fotografiami. Użytkownik Twittera, podpisany „Dyrektor Krzaskoski”, opublikował zdjęcia list pacjentów, mających zostać tego dnia przyjętych w gabinecie lekarskim w przychodni w miejscowości Wohyń na Podlasiu.

Interpretując unijną regulację o ochronie danych osobowych, zakazującą podawanie do publicznej wiadomości imion i nazwisk, obok umówionych godzin, znalazły się… ksywki pacjentów, którymi są wywoływani do lekarza. Przykłady? Gargamel, Batman, Izaura, Artemida, Herkules itp., itd.

Odpowiedzią na liczne przykłady błędnego zrozumienia przepisów unijnych o RODO lub ich nadinterpretację (przykład powyżej ), Ministerstwo Zdrowia, wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji, wydało przewodnik zatytułowany „RODO w służbie zdrowia”. Przewodnik został zaprezentowany przez prof. Łukasza Szumowskiego na konferencji prasowej, która odbyła się w poniedziałek 24 września br. Dokument ma służyć pracownikom placówek zdrowotnych, ale też pacjentom, w rozwikłaniu wątpliwości dotyczących stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w służbie zdrowia.

- Stosując rozporządzenie o RODO w służbie zdrowia, trzeba zachować zdrowy rozsądek. Jego przepisy nigdy nie będą pierwsze przed ratowaniem zdrowia i życia. Zawsze ten obowiązek jest najważniejszy – podkreślał podczas konferencji prof. Ł. Szumowski i dodał: - Ratowanie życia i zdrowia jest zawsze priorytetowe. Jeżeli informacja miałaby pomóc pacjentowi, to jest to zawsze ważniejsze niż ochrona danych osobowych.

We wstępie do przewodnika, autorzy zaznaczyli, że do wszystkich opisanych w poradniku przypadków zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podkreślają przy tym, że: „Przesądzić należy, że przepisy regulujące kwestie ochrony danych osobowych, do których stosowania zobligowane są podmioty lecznicze, nie mogą dezorganizować, bądź ograniczać procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Nie ujmując znaczenia i doniosłości przepisów RODO, personel medyczny powinien mieć przede wszystkim na względzie obowiązek ratowania zdrowia i życia ludzkiego, poświęcając dobro jakim jest ochrona danych osobowych. Należy podkreślić, ze niezależnie od przepisów związanych z ochroną tych danych, wykorzystywanie  danych pacjenta powinno następować zawsze z poszanowaniem prywatności, intymności oraz godności pacjenta, w tym z zachowaniem tajemnicy informacji  z nim związanych.
W poradniku znaleźć można odpowiedzi na pytania:

- W jaki sposób zapewnić anonimowość pacjentów w trakcie rejestracji przed wizytą lekarską?

- W jaki sposób w czasie wzywania pacjentów do gabinetów lekarskich można zapewnić im anonimowość, gdy placówka nie ma środków na wdrożenie elektronicznego systemu identyfikacji pacjentów (numerki wyświetlane nad gabinetami), a na korytarzu przebywa czasami ogromna ilość pacjentów?

- Czy placówka zdrowia może na drzwiach gabinetów lekarskich zamieszczać nazwiska  oraz specjalizacje lekarzy przyjmujących pacjentów?

- Czy lekarz może na sali chorych rozmawiasz z pacjentem o jego chorobie, gdy nie ma gwarancji czy nie słyszy tego inny pacjent, a stan zdrowia pacjenta pozwala na przeprowadzenie takiej rozmowy poza salą chorych?

- Czy RODO znajduje zastosowanie do wszelkich przypadków rozmów prowadzonych z pacjentem zarówno przez personel medyczny, jak i administracji szpitali?

- Czy lekarz i personel medyczny na sali chorych może zwracać się do pacjentów po imieniu i nazwisku?

- Czy możliwe jest oznaczenie produktów leczniczych imieniem i nazwiskiem pacjenta?

- Czy podmiot leczniczy może uzależnić wgląd do dokumentacji medycznej osobie trzeciej od posiadania upoważnienia udzielonego przez pacjenta, którego dotyczy dokumentacja, opatrzonego własnym podpisem albo złożonym w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ?

- Czy podmiot leczniczy może wykorzystać utrwaloną już metodę ujawniania informacji o stanie zdrowia w zakresie temperatury pacjenta na tzw. kartach przyłóżkowych (kartach zamieszczonych na łóżkach pacjentów)?

- Czy szpital podmiot leczniczy może udostępniać informacje o fakcie hospitalizacji pacjentów o wskazanej przez rozmówcę tożsamości , gdy nie ma pewności co do tożsamości rozmówcy, ale udzielenie takiej informacji może mieć wpływ na stan zdrowia bądź życie pacjenta?

(opr. NS)

 

Źródło: www.mz.gov.pl, www.termedia.pl