Data dodania: 9-03-2019


Recepty pro auctore i pro familiae. Co po wejściu w życie obowiązku wystawiania e-recept?

Chociaż do wprowadzenia obowiązku wystawiania recept w postaci elektronicznej został jeszcze blisko rok (zasada ta wchodzi w życie od stycznia 2020 r.), lekarze już teraz dopytują się, w jaki sposób będą wówczas przepisywać leki sobie albo członkom swoich rodzin.

Zastanawiają się nad tym zwłaszcza lekarze emerytowani, którzy poza takimi receptami nie wystawiają żadnych innych, nie prowadzą już bowiem praktyk i nie zamierzają inwestować w oprogramowanie gabinetowe. Sprawa ta była również przedmiotem wielu wystąpień Okręgowych Zjazdów Lekarzy, Rad Lekarskich oraz dyskusji na posiedzeniach Komisji Izbowych). Zgodnie z opinią, wydaną przez Zespołu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, zagadnienie to jest uregulowane w art. 95b ustawy - Prawo farmaceutyczne z dnia 30 listopada 2017 r. (tekst jednolity Dz.U. 2017.2211).

Zgodnie z tym przepisem papierową postać mogą zachować recepty pro auctore (dla osoby wystawiające) oraz recepty pro familiae (wystawione dla członków rodziny: małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa osoby wystawiającej.

Ponadto papierowa postać recepty dopuszczalna będzie w przypadku:

- braku dostępu do systemu teleinformatycznego SIM,

- recepty transgranicznej,

- recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości,

- recepty wystawionej przez czasowo i okazjonalnie wykonujących zawód na terenie RP: lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu w innym niż Polska kraju UE lub pielęgniarkę będącą obywatelem państwa UE,

- recepty na produkt leczniczy nieposiadający pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzany z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Tak więc recepty pro auctore i pro familieae zachowają swoją tradycyjna, papierową postać po 1 stycznia 2020 r. i zasada ta będzie obowiązywać do 31 grudnia 2015 r. (chociaż - jak zapowiada resort zdrowia, już w przyszłym roku udostępniona ma być również bezpłatna aplikacja do elektronicznego wystawiania takich recept). A co po tym terminie? Trzeba będzie chyba definitywnie przestawić się na e-receptę, również w przypadku leków dla siebie i rodziny. Wówczas jednak - jak sie przewiduje - nie będzie już z tym problemu, bo nawet wiekowym lekarzom ani komputer, ani Internet nie będzie sprawiał  żadnych problemów.

(Opr. NS)

 

Żródło: www.nil.org.pl, www.gazetaprawna. pl