Data dodania: 21-09-2018


Rekordowa liczba młodych lekarzy z Prawem Wykonywania Zawodu (GALERIA ZDJĘĆ)

JB

408 absolwentów medycyny odebrało we wtorek prawo wykonywania zawodu. To dla nich licencja na zawodową wolność. Po otrzymaniu Praw Wykonywania Zawodu Lekarza czy Lekarza Dentysty rozpoczną roczne staże i pracę w szpitalach i przychodniach w regionie. Tam też zajmą się leczeniem i pomocą pacjentom. Ich szkolenie zajmie jeszcze wiele lat, ale już dziś stanowią nadzieję na uzupełnienie braków kadrowych, które w naszym województwie widoczne są praktycznie we wszystkich dziedzinach. – Cieszymy się z każdego nowego lekarza i lekarza dentysty, który zasila naszą izbę, ale musimy sobie zdawać sprawę, że to kropla w morzu potrzeb – mówi Paweł Czekalski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.

Leczenie jest sztuką

Podczas wtorkowej uroczystości nie było mowy o problemach kadrowych, o niedofinansowaniu systemu, czy biurokracji, która zbyt mocno obciąża lekarzy zabierając im czas dla pacjentów. We wtorek była tylko radość i łzy wzruszenia, ponieważ uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu dla każdego absolwenta medycyny jest spełnieniem marzeń i ukoronowaniem wieloletniej nauki i trudnych studiów. Dla samorządu lekarskiego, do najważniejsze wydarzenie w kalendarzu.

- Leczenie jest sztuką, choć bardzo trudną, to najpiękniejszą. Tej sztuki uczymy się przez całe nasze lekarskie życie – powiedział Paweł Czekalski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, który pogratulował wszystkim absolwentom, którzy we wtorek stali się lekarzami i lekarzami dentystami, członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

- Od dziś będziemy się do was zwracać „pani doktor”, „panie doktorze” i prosimy Was, żebyście tak samo zwracali się do siebie. To wyraz szacunku, jaki powinniśmy mieć do siebie na wzajem – powiedział Mateusz Kowalczyk, sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, który prowadził uroczystość.

Wielu sukcesów, realizacji zawodowej i satysfakcji z pracy życzyły młodym lekarzom nie tylko władze samorządu lekarskiego: prezes Paweł Czekalski, wiceprezes ds. stomatologii Małgorzata Lindorf, wiceprezes ORL Łukasz Jasek oraz sekretarz ORL Mateusz Kowalczyk, ale także zaproszone władze uczelni i województwa, które razem z lekarzami celebrowały ten ważny dzień.

- Mówi się, że medycyny można się nauczyć, ale lekarzem trzeba się urodzić. Wierzę, że na tej sali są tylko Ci, którzy mimo trudnych 6 lat studiów, nadal czują to powołanie – powiedziała Joanna Skrzydlewska, wicemarszałek województwa.

Dariusz Klimczak, wicemarszałek województwa, któremu podlegają szpitale marszałkowskie w regionie, podziękował młodym lekarzom, że wybrali ten trudny zawód i wyraził nadzieję, że mimo problemów będą chcieli pracować i leczyć w Polsce. I pozostaną w naszym województwie, które się starzeje i potrzebuje dobrej opieki zdrowotnej. Marszałek Klimczak zaprosił również lekarzy do współpracy ze szpitalami i przychodniami marszałkowskimi, w których leczy się ponad 40 proc. mieszkańców regionu.

Rekordowa liczba młodych lekarzy

18 września prawa wykonywania zawodu otrzymało aż 408 absolwentów, 321 lekarzy i 87 lekarzy dentystów. To rekordowa liczba medyków w Łódzkiem, która wchodzi do zawodu. W 2017 roku prawo wykonywania zawodu otrzymało 340, w 2016 roku 306, a w 2015 roku 294 młodych medyków.

Wraz z Prawem Wykonywania Zawodu lekarze otrzymali ważną książkę: „Kodeks Etyki Lekarskiej”. To on ma być przewodnikiem dla lekarza w tych trudnych czasach.

Uroczystość poprowadził Mateusz Kowalczyk, który podkreślił, że izba lekarska jest domem wszystkich lekarzy i zaprosił do odwiedzenia siedziby Izby przy ul. Czerwonej 3, i wspólnego tworzenia samorządu lekarskiego. – To my tworzymy tą izbę. Ona nie jest instytucją daleką od lekarzy, tylko miejscem które razem kreujemy. Tu każdy może uzyskać pomoc – powiedział Mateusz Kowalczyk. - Staramy się również być jak najbliżej Was przez komunikaty na stronie internetowej i na Facebooku.

Po części oficjalnie odbył się koncert zespołu Walking Jazz Band, pod dyrekcją Sławomira Badowskiego. Spotkanie zakończyła symboliczna lampka szampana.

Braki kadrowe

Po otrzymaniu praw wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty młodzi lekarze rozpoczną roczny staż podyplomowy. Na wybór dalszej drogi zawodowej, czyli specjalizacji, mają rok. Braki kadrowe w Łódzkiem odczuwalne są praktycznie w każdej dziedzinie, dlatego poszukiwani są lekarze wszystkich specjalności.


Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi zrzesza 14065 członków. Najliczniejszą grupą są lekarze dentyści – 3197 członków. Wśród lekarzy najwięcej posiada specjalizację z chorób wewnętrznych – 1214. Liczna jest też grupa specjalistów medycyny rodzinnej – 688. Po drugiej stronie są wąskie specjalności tj. angiologia (8 lekarzy) czy seksuologia (8 lekarzy).

Największa grupa wiekowa to z kolei lekarze powyżej 60 roku życia. W Łodzi pracuje ich 3404, podczas gdy młodych lekarzy poniżej 30 roku życia jest zaledwie 1291, a w wieku od 30 do 40 lat 1825. Wśród lekarzy po 60 roku życia 70 lat ukończyło 897, a 80 lat 589 lekarzy.

Zarówno władze regionu, miasta, jak i samorządu lekarskiego mają nadzieję, że lekarze pozostaną w Polsce.

Pełna galeria zdjęć z uroczystości znajduje się pod linkami:

https://drive.google.com/open?id=1oUl2P7SeyVvy1j893rM68spBnsXQilfA

https://drive.google.com/open?id=1PgMXKAzn0CJteyAQBhLAsZ4-9vLWUdPD

https://drive.google.com/open?id=1I6i0MimKAvmIbHiIfm5_Fl5igvNQxn8Y