Data dodania: 7-06-2017


SMK - także dla lekarzy

ns

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, z dniem 1 maja 2017 r. uruchomiony został moduł Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Począwszy od tego dnia, wyłącznie w tym systemie realizowane są czynności związane ze:

- złożeniem wniosku do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

- złożeniem wniosku na specjalizację,

- weryfikacją prawidłowości zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego,

- złożeniem wniosku do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego,

Mając powyższe na uwadze, osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa Zdrowia (https://.mz.gov.pl), w zakładce System Ochrony Zdrowia > Kadra Medyczna i Kształcenie> Lekarze i Lekarze Dentyści> Komunikaty dla lekarzy i lekarzy dentystów, a także odpowiednimi podręcznikami użytkowników dostępnymi na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (wejście z prezentowanej wyżej strony MZ).

W celu zgłoszenia odpowiedniego wniosku konieczne będzie założenia konta w Systemie Monitorowania Kształcenia. Czynność ta będzie dokonywana wirtualnie, za pośrednictwem strony internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl.

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie: 22 597 09 21 oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl . Pomoc świadczona jest w dni robocze, w godzinach od  9.00 do 15.00.

Pomoc w zakresie informacji, dotyczących procesu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, można uzyskać w Centrum Egzaminów Medycznych telefonicznie: 42 272 20 30.

(opr. NS)