Data dodania: 17-06-2016


Spotkania "Strajk AM 81" - w OIL w Łodzi

Krzysztof Bik, Paweł Czekalski, Marek Janaszkiewicz, Red.

W poniedziałek 23 maja 2016 roku w siedzibie Okręgowej Izby lekarskiej w Łodzi odbyło się spotkanie organizacji Strajk AM 81. Na listę założycielską wpisali się lekarze. Kolejne spotkanie 10 października o godz. 19.

Obecni na spotkaniu założycielskim: Krzysztof Bik, Andrzej Lubiński, Elżbieta Blad-Matałowska, Halina Olejniczak, Agata Nicińska, Maria Hryniewicz, Radosław Świercz, Maria Jankowska, Wojciech Sławiński, Marek Fijałkowski, Ludomir Stefańczyk, Tomasz Kostka, Jacek Pytel, Paweł Czekalski, Ewa Pabisiak-Matuszczyk, Marek Janaszkiewicz, Agnieszka Janaszkiewicz, Małgorzata Świercz, wpisali się na listę założycielską nowej organizacji o nazwie Strajk AM 81.

Zebrani upoważnili i wyznaczyli Krzysztofa Bika, Pawła Czekalskiego i Marka Janaszkiewicza do organizacji kolejnych spotkań w siedzibie OIL w Łodzi.

Celem organizacji Strajk AM 81 jest podtrzymywanie wzajemnej więzi  pomiędzy uczestnikami strajku studentów AM 81, a także relacji z macierzystą uczelnią. Członkowie Stowarzyszenia chcą  inicjować przedsięwzięcia związane z kolejnymi rocznicami strajku, współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, organizować życie koleżeńskie.

Ponadto organizacja Strajk AM 81 ma podejmować działania na rzecz integracji środowiska uczestników strajku studentów Akademii Medycznej w Łodzi i całego środowiska lekarskiego. Chodzi m.in. o wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia i roli strajku w kształtowaniu się demokracji w Polsce,  współdziałanie i współpracę:  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, OIL w Łodzi, NIL, Izby Farmaceutycznej, MZ oraz z placówkami naukowymi zajmującymi się badaniem i opisywaniem najnowszej historii Polski.

Strona internetowa www.strajkam81.pl  będzie od tej chwili oficjalną stroną organizacji. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z zainteresowaniem szerokiej rzeszy koleżanek i kolegów lekarzy. W końcu to przecież nasza historia.

W tamtych czasach studenci, obecnie lekarze, w większości członkowie łódzkiej OIL. Niektórzy z nas rozproszyli się po kraju i świecie. Jednoczy nas wspólna idea i miejsce - Izba Lekarska. Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnych działań. W imieniu inicjatorów przedsięwzięcia.

Krzysztof Bik

Paweł Czekalski

Marek Janaszkiewicz