Data dodania: 11-02-2019


Spotkanie Delegatury Skierniewickiej

Edyta Jankiewicz

W nowej siedzibie Biura Delegatury Skierniewickiej łódzkiej OIL, przy ulicy Rybickiego 8 w Skierniewicach,18 grudnia 2018 r. odbyło się wigilijne spotkanie.

Zebranie przy dużej frekwencji delegatów, połączone było z uroczystym uhonorowaniem lekarzy w minionym roku nabyli uprawnienia emerytalne. Zostały im wręczone dyplomy i upominki.

Spotkanie nabrało bardziej uroczystego charakteru poprzez obecność na nim prezesa ORL w Łodzi – dr n. med. Pawła Czekalskiego. Zarówno prezes, jak i wieceprezes, szef delegatury -  lek. Robert Filipczak podziękowali wyróżnionym za dotychczasową pełną poświęcenia pracę, jednocześnie życząc wszelkiej pomyślności, zdrowia i radości na każdy nadchodzący dzień. Prezes P. Czekalski pokrótce przedstawił również bieżące tematy dotyczące działalności samorządu lekarskiego.

Wigilijny nastrój i możliwość spotkania z dawno niewidzianymi kolegami - lekarzami potęgowały radość i podniosłość chwili. Przy akompaniamencie kolęd, zebrani dyskutowali na aktualne tematy dotyczące ochrony zdrowia, wymieniając się doświadczeniami z codziennej pracy lekarza.

Tekst i zdjęcia:

Edyta Jankiewicz