Data dodania: 13-05-2018


Stanowisko ORL ws. sytuacji w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Red.

Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi wydała stanowisko w związku ze złożeniem przez dyrekcję Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zawiadomienia do prokuratury w sprawie możliwości wystawienia nieuzasadnionych zwolnień lekarskich dla lekarzy-pracowników ICZMP.

Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi wyraziła swoje głębokie zaniepokojenie związane  ze złożeniem przez dyrekcję Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi zawiadomienia do prokuratury w sprawie możliwości wystawienia nieuzasadnionych zwolnień lekarskich dla lekarzy-pracowników ICZMP.

Postępowanie dyrekcji szpitala ICZMP narusza wzajemne zaufanie między dyrekcją,    a lekarzami, które jest niezbędne w procesie prawidłowej opieki nad chorymi. Ponadto,          w przekonaniu Rady takie działanie może stanowić szykanę w stosunku do lekarzy, prowadzącą do powstrzymywania się niezdolnych do pracy pracowników od korzystania ze zwolnień lekarskich.

Rada Okręgowa stoi na stanowisku, iż w tak ważnym szpitalu, jakim jest ICZMP, dyrekcja powinna dołożyć wszelkich starań o to, aby szpital mógł realizować swoją misję, gwarantując bezpieczeństwo pracujących w nim lekarzy, a co za tym idzie bezpieczeństwo pacjentów.

Pliki do pobrania: