Data dodania: 14-11-2018


STANOWISKO Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi z 30 sierpnia 2018 r.

W związku z otrzymaniem informacji o planie wdrożenia pilotażowego programu leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi popiera dążenie konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii dla województwa łódzkiego - dr n. med. Bożeny Adamkiewicz do włączenia do tego programu Regionalnego Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu (RCPiLUM) w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii I Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Centrum spełnia wszelkie wymogi do przeprowadzenia pilotażu, posiada wielodyscyplinarny zespół neurologów, kardiologów, neurochirurgów, neuroradiologów i anestezjologów. Posiada również wszystkie potrzebne oddziały (oddział udarowy, OIT, kardiologiczny, neurochirurgiczny, chirurgii naczyniowej), pracownię hemodynamiczną kardiologiczną oraz neuroradiologiczną, a także aparaturę, która jest wymagana do wykonywania zabiegów trombektomii wg Rozporządzenia.  łączenie tej placówki  do pilotażu poprawi dostępność do tej formy nowoczesnej terapii w województwie łódzkim, liczącym 2,5 miliona mieszkańców.