Data dodania: 16-05-2017


System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - już działa!

Red.

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi informuje, że od 1 maja 2017 roku został uruchomiony System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) Jest to system teleinformatyczny wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych. W związku z uruchomieniem SMK nastąpiła zmiana w sposobie rejestracji na Lekarski Egzamin Końcowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy - zgłoszenie będzie mogło zostać złożone tylko i wyłącznie za pośrednictwem SMK, dostępnego pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl

W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem i złożeniem wniosku w systemie SMK, należy kontaktować się z infolinią CSIOZ pod numerem telefonu 22 597 09 21, czynną w godzinach 9.00 - 15.00 lub pocztą e-mail smk-serwis@ezdrowie.gov.pl.

W sesji jesiennej 2017 wnioski o przystąpienie do LEK albo LDEK składa się w terminie od 1 maja do 30 czerwca. Oznacza to, że wszystkie czynności opisane poniżej muszą zostać wykonane w tym przedziale czasowym. 

W celu złożenia zgłoszenia do egzaminu LEK albo LDEK należy:

1.      założyć konto użytkownika w SMK na stronie https://smk.ezdrowie.gov.pl

2.      po zalogowaniu do systemu - wygenerować wniosek o modyfikację  uprawnień

3.      potwierdzić swoją tożsamość, za pomocą podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego ePUAP (pz.gov.pl)  lub zgłosić się do okręgowej izby lekarskiej, która potwierdzi  tożsamość osoby, która konto założyła (w tym ostatnim przypadku niezbędna jest osobista wizyta z dokumentem tożsamości oraz wydrukowanym wnioskiem o modyfikację uprawnień w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi, ul. Czerwona 3 pok. nr 9).
W przypadku lekarzy dysponujących podpisem elektronicznym albo ePUAP proces ten jest automatyczny i odbywa się tylko i wyłącznie poprzez SMK.

 

Aby usprawnić procedurę weryfikacji "Wniosków o modyfikację uprawnień" absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w dniach 28 - 30. 06.2017 r. Dział Rejestru OIL w Łodzi będzie czynny w godzinach 8.00 - 17.00.

 

UWAGA:

Absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nie posiadający jeszcze przyznanego prawa wykonywania zawodu,  zobowiązani są do osobistego stawiennictwa się we wskazanej w OIL w Łodzi, w celu weryfikacji uprawnień, niezależnie od sposobu uwierzytelnienia opisanego w punktach 1-3.

Weryfikacji można dokonywać w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi, ul. Czerwona 3, pok. nr 9.

Aby sprawnie przeprowadzić weryfikację danych osobowych absolwentów należy zgłosić się osobiście do Okręgowej Izby Lekarskiej w  Łodzi  z:

- dokumentem tożsamości

– zaświadczeniem o ukończeniu studiów medycznych lub dyplomem lekarza/lekarza dentysty

– wydrukowanym wnioskiem o modyfikację uprawnień

Po zweryfikowaniu danych znajdujących się we wniosku pracownik okręgowej izby lekarskiej może zaakceptować wniosek lub w przypadku wystąpienia niezgodności danych zawartych we wniosku elektronicznym z dokumentami przedstawionymi przez lekarza/lekarza dentystę absolwenta wniosek odrzucić.

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie wygenerowane poprzez SMK nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego. Procedura opisująca to zagadnienie jest dostępna pod adresem: http://oil.lodz.pl/prawo-dla-stazysty

4.      złożyć w SMK wniosek o przystąpienie do  LEK albo LDEK adresowany do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych (CEM).

https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/

Podręcznik użytkownika – uprawnienia dla ról lekarz lekarz dentysta (002) docx

Podręcznik użytkownika – uprawnienia dla ról Absolwent (002) docx

 

W przypadku zamiaru przystąpienia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi pod adresem:

 

http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/lekarze-i-lekarze-dentysci/komunikaty-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/1-maja-2017-r-wchodza-w-zycie-znowelizowane-w-2015-r-przepisy-ustawy-o-zawodach-lekarza-i-lekarza-dentysty-dotyczace-ksztalcenia-podyplomowego/.

W razie wątpliwości jesteśmy do dyspozycji pod numerami telefonów: 42 683 17 14, 683 17 15, 683 17 17