Data dodania: 8-05-2019


„Szczepimy bo myślimy” Jesteś za? Podpisz! Termin mija 6 maja br.

Postanowieniem Marszałka Sejmu RP 6 lutego 2019 r., wydanym na podstawie art.6, ust. 4 ustawy z 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej podjętej przez obywateli, utworzony został Komitet Obywatelski Inicjatywy Ustawodawczej „Szczepimy, bo myślimy”. Zatem od tej daty - zgodnie z przepisami - są trzy miesiące na zebranie minimum 100 000 podpisów popierających tę inicjatywę i złożenie ich w Kancelarii Sejmu. Termin ten mija 6 maja br.

Przypomnijmy krótko, bo pisaliśmy o tym już w poprzednich numerach „Panaceum”, że  społeczną inicjatywę „Szczepimy, bo myślimy” podjęło latem minionego roku dwóch wrocławian: Robert Wagner - społecznik i Marcin Kostka - adwokat, którzy opracowali obywatelski projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe oraz innych ustaw. Ich inicjatywa znalazła najpierw uznanie prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej - dr n. med. Pawła Wróblewskiego, a następnie zyskała poparcie Naczelnej Rady Lekarskiej, Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich i wszystkie ORL w kraju, w tym izby łódzkiej, a także  Federacja „Porozumienie Zielonogórskie”.

Co zawiera projekt wspomnianej ustawy? Umożliwia on samorządom terytorialnym podjęcie samodzielnych decyzji o wprowadzeniu dodatkowego, punktowanego kryterium przy rekrutacji dzieci do publicznych żłobków i przedszkoli, którym ma być zaświadczenie o obowiązkowych szczepieniach ochronnych, przeprowadzonych zgodnie z kalendarzem lub o przeciwwskazaniach do tych szczepień. Te przeciwwskazania dotyczą głównie dzieci, które nie mogą być zaszczepione z powodu np. wad wrodzonych serca, czy chorób układu odpornościowego.

O poparcie inicjatywy „Szczepimy, bo myślimy” zwracamy się do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, a także wszystkich środowisk i zawodów medycznych. Przypominamy, że popisy można zbierać wśród pacjentów, ale również członków rodziny, znajomych i współpracowników, ponadto w czasie ulicznych zbiórek i innych akcji. Trzeba tylko pamiętać, że obok listy z podpisami, należy koniecznie udostępnić zainteresowanym projekt ustawy. To ważne!

(NS)

Z kompletem dokumentów dotyczących Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Szczepimy, bo myślimy” można się zapoznać na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej: https://www.nil.org.pl/aktualnosci/obywatelska-inicjatywa-ustawodawcza-k...