Data dodania: 3-07-2019


Uchwała Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego z dnia 16 maja 2019 roku

Red.

Przedstawiciele Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, zgromadzeni w Łodzi w dniu 16 maja 2019 r., wyrażają swoje zdecydowane poparcie dla wszelkich działań podjętych przez środowisko medyczne, mających na celu doprowadzenie do pełnej realizacji porozumienia zawartego pomiędzy lekarzami rezydentami, a Ministrem Zdrowia z dnia 8 lutego 2018 r., w szczególności wykonania postanowień dotyczących poziomu publicznych środków finansowych przeznaczanych na finansowanie ochrony zdrowia, liczonych jako odsetek PKB.

 

Zdrowie jest wartością nadrzędną, apolityczną i najwyższym dobrem każdego z obywateli. Obowiązkiem każdego państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego własnych obywateli. Samorządy zawodów zaufania publicznego, które z mocy Konstytucji działają w interesie publicznym i w ramach tego interesu, w pełni solidaryzują się z powyższym postulatem, mając świadomość jego istotności dla przyszłości narodu. 

 

-----------------------------------

 

Uchwałę przyjęto jednomyślnie. Głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu,  reprezentujący samorządy zawodów zaufania publicznego w Łodzi, wedle listy obecności.