Data dodania: 18-04-2016


Uczniowie nagrodzili mistrzów

XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Nieborowie był szczególny nie tylko ze względu na wizytę Konstantego Radziwiłła, ministra zdrowia i liczne apele oraz stanowiska, które zostały podczas obrad wypracowane. W Nieborowie po raz 14 wręczono odznaczenia Zasłużony Nauczyciel Lekarzy. To szczególne wyróżnienie dla osób, które odznaczały się wieloletnią wybitną działalnością i szczególnymi zasługami w kształceniu kolejnych pokoleń lekarzy.

Pierwszy raz przyznano tę nagrodę w 2003 roku. Ustanowiono ją rok wcześniej, na wniosek Grzegorza Mazura, podczas XVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Bełchatowie. Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi wprowadziła ten honorowy tytuł, żeby wyróżnić wzorowych nauczycieli lekarzy i oddać należyty
szacunek mistrzom w zawodzie, zasłużonym dla kształcenia młodych lekarzy – swoich następców.

Na XXXIV przyznano sześć odznaczeń. Kto został wyróżniony?

Laudację rozpoczął dr Grzegorz Krzyżanowski, szef Delegatury Łódzkiej, który wręczył odznaczenie prof. dr hab. n. med. Wiesławie Torzeckiej. Pani profesor jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, diabetologii oraz gastroenterologii. Jej osobę przybliżyła uczestnikom Zjazdu dr Anna Sobol-Pacyniak, która razem z dr Małgorzatą Koziarską – Rościszewską, zaintonowała też pieśń „Plurimos Annos” . Pani prof.Torzecka dostała w prezencie książkę z wpisami kilkudziesięciu wychowanków.

Kolejne odznaczenie z Delegatury Łódzkiej trafiło do n. med. Kazimierza Kaczorowskiego, specjalisty ortopedy. Na laudację przybyło aż 16 jego wychowanków. Głos zabrał Marek Sowiński.

Dr Grzegorz Grabowski, szed Delegatury Piotrkowskiej, wręczył odznaczenie lek. Elżbiecie Teleman-Kaczorowskiej zd. Namysłowska, specjaliście anestezjologii i reanimacji.

Z kolei Beata Zwolińska, szefowa Delegatury Sieradzkiej, poprosiła ucznia Tomasza Marszałka o uhonorowanie lekarza Marka Frymusa,  specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych i diabetologii. Dr Frymus jest kierownikiem Oddziału Diabetologicznego i Chorób Płuc w Szpitalu w Wojewódzkim w Sieradzu.

Robert Filipczak, szef Delegatury Skierniewickiej i gospodarz XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Bełchatowieu, odznaczył Jadwigę Gerent-Kosmowską, specjalistę chorób oczu i okulistę.

Nagroda Zasłużony Nauczyciel Lekarzy przyznawana jest raz w roku i wręczana podczas Okręgowego Zjazdu Lekarzy. Mogą ją otrzymać osoby, które odznaczały się wieloletnią wybitną działalnością i szczególnymi zasługami na polu przed- i podyplomowego kształcenia lekarzy. O przyznaniu nagrody decyduje Kapituła złożona z członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi oraz przewodniczącego Komisji Kształcenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, na wniosek co najmniej dwóch lekarzy, którzy kształcili się u danego mistrza.