Data dodania: 10-03-2019


UMED stawia na Eko

Rektorzy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. Radzisław Kordek oraz Politechniki Łódzkiej, prof. Sławomir Wiak podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w ramach programu proekologicznego w zrównoważonym rozwoju uczelni – EcoUMED. Uczelnie zadeklarowały podjęcie wspólnych działań w zakresie:

- opracowania koncepcji „inteligentnych budynków” dla inwestycji realizowanych w UM,

- realizacji projektu Akademia Zdrowia EcoUMED dedykowanego Zielonemu Expo 2024,

- opracowania koncepcji układu transportowego i parkingowego, w tym transportu autonomicznego, w kampusie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego UMED z uwzględnieniem technologii 5G,

- diagnostyki i profilaktyki społeczeństwa 50+ w oparciu o najnowsze i innowacyjne osiągnięcia inżynierii biomedycznej i medycyny,

- realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz wdrażania nowoczesnych technologii.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, czując odpowiedzialność społeczną jako największa uczelnia medyczna w kraju, podjął wyzwanie zbudowania modelu uczelni opartej o zrównoważone zarządzanie inwestycjami budowlanymi oraz promowanie zachowań proekologicznych. W poszczególnych etapach w latach 2018 - 2024 realizowane będą projekty dotyczące: termomodernizacji budynków, wznoszenia obiektów energooszczędnych i pasywnych, tworzenia zielonej infrastruktury i przyjaznej komunikacji w kampusach, instalacji odnawialnych źródeł energii, wdrażania optymalnej gospodarki odpadami i ściekami, ochrony środowiska i zdrowia itp.

Do współpracy przy realizacji swoich zamierzeń UM zaprosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Już 6 marca 2019 r. kampus CKD stanie się centrum ogólnopolskiej dyskusji na temat odnawialnych źródeł energii, doradztwa energetycznego oraz wpływu środowiska na zdrowie człowieka. Ponad dwustu uczestników – przedstawicieli uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego oraz sektora prywatnego – weźmie udział w pierwszej konferencji pn. „Budujemy Zielony Kampus – doradztwo energetyczne dla zrównoważonego rozwoju.”

(Opr. NS)

 

Źródło: www.umed.lodz.pl