Data dodania: 2-01-2017


Unia Polskich Pisarzy Lekarzy ma już pięćdziesiąt lat Łączy nas pasja i przyjaźń

Magda Człapińska

Unia Polskich Pisarzy Lekarzy jest stowarzyszeniem liczącym się w życiu literackim kraju, jak też Europy. Złote Gody obchodziliśmy w Krakowie, w dniach 6 - 8 października br. Na Jubileuszowy Zjazd UPPL przybyło trzydziestu dziewięciu jej członków, a w sumie - łącznie z osobami towarzyszącymi i zaproszonymi gośćmi - pięćdziesięciolecie świętowało sześćdziesiąt pięć osób. Uczestnicy Zjazdu zamieszkali w dwóch hotelach przy ulicy J. Szujskiego: „Logos" i „Grand Ascot".

Pierwszego dnia - w piątek, 6 października - odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd członków UPPL. Przewodniczącym Zjazdu wybrano jednogłośnie prezesa Unii - prof. Waldemara Hładkiego, a funkcję sekretarza powierzono autorce tej relacji. Zjazd podjął decyzję o przyznaniu tytułu Członka Honorowego UPPL - prof.  Markowi Pawlikowskiemu z Łodzi oraz Zbigniewowi Kostrzewie z Łowicza, a także o odznaczeniu Medalem im. Jana z Ludziska (przyznawanym lekarzom pisarzom, którzy swą twórczością i działalnością propagują idee humanizmu w medycynie) dwóch Kolegów: Zbigniewa Jabłońskiego i Jerzego  Samusika. Podczas obrad Walnego Zjazdu zostały ponadto wręczone legitymacje nowym członkom UPPL, a aktu tego dokonał „gospodarz” Zjazdu. Tak więc nasze szeregi zasilili Koledzy: Janusz Czarnecki, Alicja Kajzer, Eugeniusz Kucharz, Jarosław Paśnik, Karol Ptaszkowski i Stefan Trzos. Unia będzie teraz liczyła siedemdziesięciu trzech  członków. Po zakończeniu obrad  Walnego Zjazdu, uczestnicy obejrzeli w teatrze „Bagatela” spektakl pt. „Odlotowe Narzeczone”.

Następnego dnia - w sobotę, 7 października - organizatorzy przewidzieli dla nas czas wolny. Z samego rana wyruszyliśmy więc  „w miasto”; jedni zwiedzali  Sukiennice, inni Kazimierz, a jeszcze inni udali się na długi spacer po ulicach królewskiego miasta. Po obiedzie i godzinnym wypoczynku, udaliśmy się do  Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha przy ul. M. Konopnickiej na oficjalną część obchodów. Galę poprowadził prezes UPPL - W. Hładki, a na wstępie uroczystości krótkie wystąpienia mieli: prezes Związku Literatów Polskich - Marek Wawrzkiewicz, szef Komisji Kultury Naczelnej Rady Lekarskiej - Jarosław Wanecki oraz wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej  w Krakowie - Mariusz Janikowski. Głos zabrał również prezes Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego - prof. Igor Gościński, który wręczył pamiątkowe medale PTL naszym Kolegom - Waldemarowi Hładkiemu oraz  Ryszardowi Żabie. Gala stała się również okazją do uroczystego przekazania wspomnianych wyżej, a przyznanych decyzją  tegorocznego Walnego Zjazdu, legitymacji Członka Honorowego  UPPL oraz Medali im. Jana z Ludziska.

W dalszej części jubileuszowego wieczoru, Barbara Szeffer - Marcinkowska z Łodzi, w przeszłości wieloletni  prezes UPPL, w krótkich słowach przypomniała początki  naszej organizacji, jej pierwszego prezesa  - Jerzego Pomianowskiego oraz  kolejnych. Podkreśliła również rolę nieżyjących już członków Unii. Wciąż korzystamy z owoców ich pracy.  Następnie prezes W. Hładki przedstawił historię UPPL od chwili jej powstania aż do dnia dzisiejszego, podkreślając fakt uczestnictwa Unii w Światowej Unii Pisarzy Lekarzy (UMEM). Po części oficjalnej, odbył się koncert artystów krakowskiej „Piwnicy św. Norberta”, w trakcie  którego jeden z aktorów  recytował wiersze członków UPPL. Oficjalne obchody  Jubileuszu  zakończyły się uroczystą kolacją.

W niedzielę, 8 listopada, w ostatnim już niestety dniu naszego pobytu w Krakowie, odwiedziliśmy kamienicę przy ul. Krupniczej  22. Jest to miejsce szczególne. Tutaj bowiem przez wiele lat zamieszkiwali najwybitniejsi twórcy polskiej literatury. Pozwolę sobie wymienić tylko kilka nazwisk: Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Jerzy Andrzejewski, Stanisław Lem, Konstanty I. Gałczyński , Halina Poświatowska. Nie bez powodu zatem kamienica ta zwana jest  „Domem Czterdziestu Wieszczów”  i warto ją odwiedzić w trakcie choćby krótkiego pobytu w Krakowie. O historii tego miejsca ciekawie opowiadał nam na pożegnanie Waldemar Hładki. Obecnie na parterze znajduje się kawiarnia.

Zwiedzanie  tego domu było ostatnim punktem programu, po czym nastąpiło pożegnanie. Wymieniając uściski, życzyliśmy sobie następnego tak udanego Zjazdu za rok. Pragnę  wspomnieć, że z okazji  Złotych Godów naszej Unii, został wydany okazały, siedemnasty już tomik „Spektrum” - „Almanach 50 lat  UPPL”, który nawet po latach  będzie wspomnieniem tych uroczystych chwil.

A czego na koniec wypada życzyć z okazji tego Jubileuszu? Chyba tego, aby nasze stowarzyszenie trwało wiecznie i żeby wciąż łączyła nas pasja i serdeczna przyjaźń.

Magda Człapińska,

sekretarz ZG UPPL