Data dodania: 26-08-2019


Uroczystość na UM w Łodzi Absolwenci studiów anglojęzycznych odebrali dyplomy

W Auli „1000” na terenie Centrum Kliniczno- Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 12 czerwca br., odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom kierunków lekarskiego i lekarsko – dentystycznego prowadzonych w języku angielskim.

 

W tym roku kierunki te ukończyło sto piętnaście osób, ale uroczystość zgromadziła prawie trzy razy tyle gości. Wśród nich licznie reprezentowane były rodziny i przyjaciele absolwentów, pochodzących z tak różnych zakątków świata, jak: Arabia Saudyjska, Liban, Norwegia, Kanada, Chiny, Szwecja, USA, Indie, a nawet Australia, Tajlandia, Sri Lanka i Malezja.

 

Kulminacyjnym momentem ceremonii było złożenie przysięgi Hipokratesa i wręczenie dyplomów nowo mianowanym lekarzom i lekarzom dentystom - głównie obcokrajowcom. Absolwentów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, wyróżniono specjalnymi dyplomami uznania i upominkami, nagrody otrzymali również ci, którzy wnieśli największy wkład w pracę samorządu studenckiego i na rzecz społeczności akademickiej. Tradycyjnie absolwenci wybrali także najlepszych nauczycieli roku, którymi zostali: lek. Mateusz Staciwa z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej (program  6MD), prof. Marcin Tkaczyk z Katedry Pediatrii i Immunologii Wieku Rozwojowego (program  4MD) oraz  dr n. med. Patrycja Pietrzak z Zakładu Ortodoncji (program 5DMD).

 

Całej uroczystości towarzyszył ogromny entuzjazm i radość, spontanicznie wyrażana przez samych absolwentów oraz ich kolegów oraz wszystkich uczestników, na jej zakończenie w górę „poszybowały” birety tych, którzy odebrali dyplomy. Wszystkie momenty ceremonii zarejestrowały skrzętnie aparaty fotograficzne i kamery gości. Końcowym akcentem uroczystości był występ Chóru Akademickiego UM, który zwieńczony został odśpiewaniem hymnu akademickiego „Gaudeamus”.

 

Przygotowanej przez  Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim uroczystości przewodniczył prof. Sebastian Kłosek -  pełnomocnik dziekana Wydziału Lekarskiego ds. studiów anglojęzycznych. Spośród najwyższych władz Uczelni, przybyli na nią m.in. prof. Janusz Piekarski - prorektor ds. organizacyjnych i studenckich , prof. Marzenna Zielińska - dziekan Wydziału Lekarskiego i prof. Jurek Olszewski - dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego, prof. Jacek Rożniecki - prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Lekarskiego, pełnomocnik rektora ds. wymiany międzynarodowej, a także prof. Joanna Szczepańska i prof. Monika Łukomska-Szymańska - prodziekani Wydziału Lekarskiego ds. programów studiów i ewaluacji oraz ds. dydaktyki Oddziału Stomatologicznego. Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością Reina Charbel – ambasador Republiki Libańskiej.

 

 

 

(opr. NS)

 

 

 

Źródło:www.umed.lodz.pl