Data dodania: 3-07-2019


Ustawa czeka na podpis prezydenta: Opieka zdrowotna wraca do szkół

Ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami Sejm uchwalił 12 kwietnia, a Senat poparł ją bez poprawek 9 maja 2019 r. Teraz ustawa czeka tylko na podpis prezydenta. Opieka zdrowotna w szkole ma objąć profilaktykę, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną dzieci i młodzieży.

 

Ustawa zakłada zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej w szkole, z wyjątkiem słuchaczy szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych oraz uczniów szkół artystycznych, które realizują wyłącznie kształcenie w tym kierunku. Opiekę zdrowotną mają sprawować: pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna oraz lekarz dentysta. Opieka ta będzie sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców lub pełnoletnich uczniów.

 

Miejscem realizacji świadczeń przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną będzie szkolny gabinet profilaktyki zdrowotnej. Natomiast w przypadku świadczeń stomatologicznych będą one mogły być wykonywane przez lekarza dentystę w gabinecie stomatologicznym w szkole, zlokalizowanym poza szkołą lub w tzw. dentobusie. Rodzice będą mieli prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarza dentystę. W ustawie określono też zakres współpracy między rodzicami a osobami upoważnionymi do sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami (pielęgniarka lub higienistka szkolna, lekarz dentysta) oraz podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne tej opieki (dyrektor szkoły, organ prowadzący szkołę).

 

Określono także organizację opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole, które to działania te mają realnie wesprzeć rodziców w tym zakresie. Współpraca ma obejmować wspólne określenie sposobu tej opieki, dostosowanego do stanu zdrowia takiego ucznia, zwłaszcza w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas jego pobytu w szkole. W ustawie zapisano ponadto, że minister zdrowia, może ogłosić, w drodze obwieszczenia, zalecenia postępowania dotyczące opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole, opracowane przez odpowiednie stowarzyszenia lub towarzystwa, zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie medycyny.

 

(Opr. NS)

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl