Tradycyjne we wtorek, 10 grudnia 2019 r., członkowie Delegatury Sieradzkiej spotkali się w biurze Delegatury na swym ostatnim posiedzeniu, kończącym mijający rok 2019. Na spotkanie przybyło 15 delegatów spośród 25 uprawnionych. Posiedzenie miało...

Ostatnie w 2019 roku posiedzenie Delegatury Skierniewickiej OIL w Łodzi odbyło się 10 grudnia.

Ani się obejrzeliśmy, a już powoli mija kolejny rok naszego życia pełnego wydarzeń radosnych, ale pewnie też i smutnych, owocnych, a może niewykorzystanych szans, spełnionych obietnic i postanowień, ale również z różnych powodów pozostawionych na...

Gościem specjalnym spotkania delegatów Delegatury Skierniewickiej 17 września 2019 r. była przewodnicząca Zarządu Regionu OZZL w Łodzi – Małgorzata Zatke-Witkowska. W swoim wystąpieniu przedstawiła problem podjęty w ostatnich miesiącach przez...

Delegatura Sieradzka swą powakacyjną działalność rozpoczęła przygotowaniem bezpłatnego szkolenia dla lekarzy z zakresu e-recepty, e-skierowania oraz Internetowego Konta Pacjenta.

Posiedzenie Delegatury Łódzkiej OIL w Łodzi odbyło się zgodnie z planem w poniedziałek 16 września. Wiceprezes ORL, przewodniczący Delegatury Łódzkiej – Łukasz Jasek spotkanie rozpoczął od przedstawienia stanowiska ORL z 10 września br.

Pierwsze powakacyjne spotkanie Delegatury Piotrkowskiej łódzkiej OIL zorganizowano we wtorek, 17 września 2019 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych lekarzy na doroczną bezpłatną konferencję naukową w ramach Łódzkich Spotkań z Medycyną Rodzinną, która odbędzie się w dniu 19 października 2019 roku w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi ul. Czerwona 3