Klinika Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii oraz Klinika Chirurgii, Urologii Dziecięcej i Transplantologii Instytutu Centrum Matki Polki dostały od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ultranowoczesne pompy infuzyjne. Pompy służą do...

W Auli „1000” na terenie Centrum Kliniczno- Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 12 czerwca br., odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom kierunków lekarskiego i lekarsko – dentystycznego prowadzonych w języku angielskim...

Kapituła Odznaczenia „Meritus Pro Medicis”, ustanowionego uchwałą NRL w 2004 r., prosi o zgłaszanie kandydatur do tego Odznaczenia. Odznaczenie przyznawane jest każdego roku nie więcej niż dziesięciu osobom: lekarzom i lekarzom dentystom oraz...

We wtorek 18 czerwca 2019 r., wczesnym popołudniem, w siedzibie OIL przy ul. Czerwonej, odbyło się kolejne spotkanie Koła Lekarzy Seniorów, które w całości poświęcone zostało wspominkom o Czesławie Miłoszu.

W dniach 24 - 26 maja 2019 r. w Płocku odbył się Mały Kongres Kultury Lekarskiej.