Tegoroczne jesienne spotkanie członków i sympatyków Klubu Żeglarskiego „Szkwał”, działającego przy naszej Izbie, miało przebieg nieco inny niż w latach minionych. Po pierwsze odbyło się w ostatni piątek września, a nie tradycyjnie w pierwszy...

Koło Młodych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi zaprasza na wspólną Zabawę Mikołajkową. Spotykamy się 3 grudnia br., o godz. 20 , w siedzibie Izby przy ul. Czerwonej 3.

Ukończyli trudne studia, przeszli roczny staż podyplomowy i zdali Lekarski Egzamin Końcowy. 10 listopada, otrzymali Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza, czyli zawodową wolność. Młodzi lekarze, otrzymali z rąk przedstawicieli samorządu lekarskiego,...

Tyle młodych twarzy jednocześnie już dawno nie gościło w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, jak we wtorek, 11 października br. Choć dyplomy lekarza dentysty uzyskali już rok temu, ostatnie dwanaście miesięcy spędzili na stażu...

W dniu 4 października 2016 r., w Klubie Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, odbyły się wybory przewodniczącego Koła Młodych Lekarzy i Lekarzy Dentystów ORL w Łodzi. Grono młodych doktorów, w głosowaniu tajnym, wybrało jednogłośnie do...

W Gnieźnie, w ramach centralnych obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, które zorganizowane zostały w drugi weekend października, miało miejsce uroczyste posiedzenie organów Naczelnej Izby Lekarskiej. W czasie posiedzenia, które odbyło się 7...

W pierwszych dniach listopada na wszystkich cmentarzach w Polsce płonną tysiące zniczy, będących świadectwem naszej pamięci o bliskich, którzy odeszli, a jednocześnie symbolem wiary, że „można odejść na zawsze, by stale być blisko”. Te słowa...

We wtorek 5 października br., w salach Klubu Lekarza, odbyło się pierwsze po wakacjach zebranie delegatów na okręgowe zjazdy lekarskie - członków Delegatury Łódzkiej. Przybyła spora grupa lekarzy i lekarzy dentystów, głównie z Łodzi, ale również...