Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz oraz – w imieniu prezesów 23 okręgowych izb lekarskich – przewodniczący Konwentu Prezesów Jerzy Jakubiszyn wspólnie wystosowali komunikat w sprawie artykułu „Książę”, zamieszczonego w numerze...

XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Nieborowie był szczególny nie tylko ze względu na wizytę Konstantego Radziwiłła, ministra zdrowia i liczne apele oraz stanowiska, które zostały podczas obrad wypracowane. W Nieborowie po raz 14 wręczono odznaczenia...

„Kopernik”, „Biegański”, „Sonnenberg” czy „Matka Polka”. To przykłady łódzkich szpitali, które powstały w okresie PRL i wcześniej, ale ich odbudowa czy przebudowa – konieczna z powodu wojennych zniszczeń i nowych potrzeb - następowała już w...

Na ostatnim posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej, która odbyła się 20 października br., miało miejsce - jak to określił prezes ORL Grzegorz Mazur - serdeczne, ale jednocześnie nostalgiczne wydarzenie. Otóż po piętnastu latach komandorowania...

Siedemdziesiąt lat dla człowieka to prawie całe statystyczne życie. Dla łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, kiedyś Akademii Medycznej, mającej swój początek w wydziałach medycznych Uniwersytetu Łódzkiego - to zaledwie dojrzałość, w której smak...

Zyskali prawa, ale też obowiązki. 12 listopada w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi ponad 200 młodych medyków, którzy zakończyli właśnie roczny staż, odebrało prawo wykonywania zawodu. Od tego zaczynają się ich kariery w świecie medycyny...