Łódzka Okręgowa Rada Lekarska zdecydowała o przyznaniu lekarzom i lekarzom dentystom - członkom Okręgowej Izby Lekarskiej prawa do kolejnego świadczenia socjalnego, przysługującego im na mocy regulaminu Komisji Bytowej OIL.

W dniu 6 kwietnia 2019 r., w Hotelu Wełna w Pabianicach, odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów SOR.

Otyłość to niewątpliwie wielki problem medyczny i wyzwanie XXI wieku. Coraz częściej dotyka ona już nie tylko dorosłych, ale także dzieci i młodzież Jak wskazują badania, w Polsce już 30 proc. nastolatków ma problem z nadmierną masą ciała. Wśród...

Zgodnie z zapisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, podczas posiedzenia 28 marca br., powołał Radę Uczelni. Miło nam donieść, że w skład Rady wszedł dr n. med. Grzegorz Mazur, były prezes, obecnie...

Podczas posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej, 22 marca br., wręczono nagrody krajowym prymusom w tegorocznej, wiosennej sesji Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko - Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

W dniu 19 marca br. delegacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi złożyła wizytę pani doktor Tusneldzie Zacierce z Piotrkowa Trybunalskiego, która w tym miesiącu obchodziła swoje setne urodziny.

Najważniejszym w ostatnim czasie wydarzeniem dla Delegatury Sieradzkiej i dla całej Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi był XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy, 30 marca b.r. w Słoku k. Bełchatowa, który miał charakter sprawozdawczy i zakończył pierwszy...