Data dodania: 22-12-2016


Wigilijne spotkanie w Skierniewicach

Delegatura Skierniewice

W dniu 15 grudnia 2016 roku odbyło się wigilijne spotkanie Delegatów Delegatury Skierniewickiej w restauracji „Finezja” w Skierniewicach. Zebranie to połączone było z uroczystym uhonorowaniem lekarzy emerytów, którzy nabyli uprawnienia emerytalne w 2016 roku. Zostały im wręczone dyplomy i upominki.

Wiceprezes ORL w Łodzi lek. Robert Filipczak podziękował wyróżnionym słowami: „Chcę Państwu w imieniu naszej korporacji i własnym podziękować za wszystkie lata pracy na rzecz innych oraz życzyć kolejnych lat spełnienia zawodowego i osobistego. Choć dzisiaj teoretycznie mamy większą wolność zawodową, ale za to jesteśmy bardziej obciążeni pracą, która niestety nie wiąże się z należytym szacunkiem i prestiżem. I właśnie Państwo powinniście swoją postawą przekonywać młodych adeptów zawodu lekarskiego, aby ten zawód mógł ponownie charakteryzować się elitarnością i prestiżem.”

Tematem wiodącym spotkania były zbliżające się wybory do samorządu lekarskiego, jak również inicjatywy integracyjno-sportowe Delegatury Skierniewickiej oraz zaplanowana na rok 2017 konferencja w Nieborowie „Praktycy - praktykom”. Przewodniczący Delegatury zdał relację ze spotkania Prezydiów pięciu Okręgowych Rad Lekarskich w Kliczkowie, które miało miejsce 19.11.2016r.