Data dodania: 4-12-2019


"Wspólne Święta" - kapania społeczna

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi bierze udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej "Wspólne Święta" zainicjowanej przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.

Kampania jest reakcją na istniejący w całym kraju problem związany z pozostawianiem osób starszych na czas świąteczy w szpitalach, pomimo braku wskazań medyczych. Tegoroczna kampania jest prowadzona pod haslem: "Buduj więzi - Święta spędź z bliskimi". Do akcji włączają się kolejne izby lekarskie z całego kraju.