Data dodania: 27-02-2020


Wspomnienie o moim Ojcu

Płk dr n. med. Antoni Nikiel urodził się 25 grudnia 1931 r. w Wilkowicach na Podbeskidziu. Do gimnazjum i liceum uczęszczał w Bielsku-Białej. W latach 1945–1949 działał w Związku Harcerstwa Polskiego. W 1949 r. wstąpił do Batalionu Instruktorów Sanitarnych Centrum Wyszkolenia Sanitarnego Wojska Polskiego w Łodzi. W 1951 r. uzyskał dyplom felczera, kończąc Oficerską Szkołę Felczerów przy Wojskowym Centrum Wyszkolenia Medycznego w Łodzi. Został skierowany do pracy w 52 Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej 29 Dywizji Piechoty w Bielsku-Białej.

W 1951 r. jako słuchacz OSF wziął udział w Mistrzostwach Wrocławskiego Okręgu Wojskowego i zdobył tytuł wicemistrza Okręgu w marszu w pełnym obciążeniu wojskowym na dwadzieścia kilometrów na stadionie olimpijskim we Wrocławiu. W Bielsku-Białej angażował się do pracy w Polskim Związku Narciarskim, uzyskując licencję sędziego międzynarodowego. W 1954 r. wstąpił na Fakultet Lekarski Wojskowego Centrum Wyszkolenia Medycznego w Łodzi. W 1960 r. otrzymał dyplom lekarza Wojskowej Akademii Medycznej, a po stażu etat asystenta w Klinice Okulistycznej WAM w Łodzi. Uzyskał specjalizację pierwszego i drugiego stopnia z okulistyki, bronił pracy doktorskiej w 1970 r. z zakresu chirurgii okulistycznej. Awansowany do stopnia adiunkta. Jest autorem i współautorem dwudziestu pięciu prac naukowych ogłoszonych w piśmiennictwie krajowym.

Brał czynny udział w pracach społecznych Szpitala Klinicznego WAM. Udzielał się w Polskim Związku Narciarskim. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku był pionierem i organizatorem „Narciarskiego Biegu Włókniarzy” w Lesie Łagiewnickim w Łodzi. W 1972 r. został awansowany do stopnia podpułkownika, a w 2007 r. do stopnia pułkownika. Po trzydziestu dwóch latach służby zwolnił się do rezerwy w 1981 r. Przez czterdzieści lat pracował w Spółdzielni Lekarzy Specjalistów, był przewodniczącym rady nadzorczej Wojewódzkiej Spółdzielni Lekarzy Specjalistów, pracował w lecznicy w Pabianicach, następnie prowadził praktykę prywatną.

W latach 1981–1984 był ordynatorem Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Wojewódzkim w Zawii, w Libii.

Aktywnie uczestniczył w Łódzkim Oddziale Polskiego Towarzystwa Okulistycznego – wyróżniony listem gratulacyjnym Zarządu Głównego i Oddziału Łódzkiego jako wyraz uznania za wieloletnią działalność zawodową, naukową i dydaktyczną. Pracował społecznie w Związkach Byłych Żołnierzy Zawodowych WP w Kole nr 2 przy WAM im. Gen. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Przez dwie kadencje pełnił obowiązki sekretarza Koła, był członkiem Sądu Koleżeńskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku. Korespondent „Głosu Weterana” i „Rezerwisty”. Współorganizował Zjazdy: 45. i 50. Absolwentów Akademii Medycznej, Uniwersytetu Medycznego i Fakultetu Lekarskiego WAM. Z zespołem kolegów wydawał pamiętniki, pisał wspomnienia do „Skalpela” i łódzkiego „Panaceum”.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, srebrnym Krzyżem Zasługi, medalami „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, „Medalem Tysiąclecia Państwa Polskiego”, srebrną Odznaką Polskiego Czerwonego Krzyża, srebrną odznaką Ligii Obrony Kraju, złotą odznaką Polskiego Związku Narciarskiego, odznakami pamiątkowymi Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Był Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, został uhonorowany Nagrodą Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego „Za Zasługi dla Okulistyki Wojskowej”.

Płk dr n. med. Antoni Nikiel zmarł 25 grudnia 2019 r. Został pożegnany z honorami wojskowymi przez rodzinę, liczne grono kolegów, sąsiadów, pacjentów i przyjaciół.

Pozostanie w naszej pamięci!

Córka Jolanta Krakowińska