Data dodania: 26-08-2019


Wyniku rankingu „Rzeczpospolitej” Szpital w Radomsku - najlepiej zarządzany

Małym szpitalom, w warunkach sieci, sukces gwarantuje nie kontrakt, ale dobre zarządzanie - taki wniosek można wysnuć z analizy wyników rankingu „Rzeczpospolitej” pn. „Liderzy zarządzania.

 

Najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Grup”. Ranking stworzono dla trzech grup placówek: z kontraktem z NFZ do 29 mln zł, od 30 do 69 mln zł oraz powyżej 70 mln zł. Oceniając ich działalność wzięto pod uwagę trzy kryteria: efektywność aktywów, rentowność sprzedaży i dynamikę kontraktu z NFZ z lat 2016 - 2017.

 

Miło nam donieść, że na I miejscu rankingu „Liderzy Zarządzania” w kategorii  „szpitale z kontraktem powyżej 70 mln zł” znalazł się w tym roku Szpital Powiatowy w Radomsku. Tytuł i statuetkę na gali w Warszawie 22 maja br. odebrał jego dyrektor Piotr Kagankiewicz.

 

- Ranking został opracowany na podstawie sprawozdań finansowych potwierdzonych przez głównego księgowego, weryfikowane są więc wyłącznie suche ekonomiczne fakty. Z reguły czołowe miejsca w kategorii, w której startowaliśmy, okupowane była wcześniej przez  uniwersyteckie szpitale kliniczne i wojewódzkie, a w tym roku po raz pierwszy w historii tego rankingu zwycięstwo przypadło w udziale szpitalowi powiatowemu – mówi z dumą dyrektor Piotr Kagankiewicz i podkreśla, że aby szpital odnotował sukces, musi zaistnieć współpraca trzech ogniw  - załogi, menadżera placówki i organu założycielskiego, w tym przypadku powiatu radomszczańskiego.

 

Dyrektor P. Kagankiewicz podkreśla, że szpital, którym zarządza od trzech lat, jest  jednym z najlepiej wyposażonych w regionie i chyba najładniejszym. Swój niezły wynik finansowy zawdzięcza jednak nie wysokości kontraktu, który wzrósł od 2016 r. z 60 mln do 105 mln zł, ale głównie wspaniałej załodze i dbałości o podnoszenie jakości świadczeń, dzięki wprowadzaniu nowych procedur diagnostycznych i leczniczych oraz zakupom nowoczesnego sprzętu. Wszystkie pozostałe placówki z Łódzkiego, które startowały w omawianej kategorii rankingu „Liderzy zarządzania”, posiadały status szpitali wojewódzkich i znalazły się na miejscach: - siódmym - WSzS im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, trzynastym - SzW  im. Prymasa Kandynała S. Wyszyńskiego w Sieradzu oraz dwudziestym pierwszym - WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi.

 

Wypada ponadto dodać, że w dwóch pozostałych kategoriach omawianego rankingu, pierwsze miejsca zajęły placówki:  z kontraktem 30-69 mln zł - Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, a z kontraktem mniejszym niż 29 mln zł - Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie.

 

(Opr. NS)

 

Źródło: Rzeczpospolita