Data dodania: 8-05-2019


Z listów do redakcji: Oczywistość wcale nie oczywista

Z dużą satysfakcją odnotowałem reakcję Komisji Etyki Lekarskiej ORL w Łodzi na list otwarty Związku Zawodowego Pracowników Szpitala im. M. Kopernika, dotyczący m.in. pogotowia strajkowego w tej placówce, spowodowanego przewlekłością rozmów na temat uznaniowego i niesprawiedliwego kreowania płac pracowników (od personelu pomocniczego do kierowniczych stanowisk włącznie). Przewodniczący Komisji - prof. Jerzy Wasiak zaprosił na posiedzenie w dniu 8 marca br. wszystkich byłych i obecnych zastępców dyrektorów ds. lecznictwa, którzy znajdują się w rejestrach łódzkiej Izby.

Chodziło m.in. o to, czy lekarze biorący udział w zarządzaniu nie są poddawani mechanizmom rynkowym, naciskom społecznym lub administracyjnym, a co za tym idzie, czy nie są w stosunku do nich naruszane zasady artykułu 2 pkt. 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który stanowi, że żadną miarą wyżej wymienione przyczyny nie mogą być usprawiedliwieniem łamania największego nakazu etycznego, jakim jest dla lekarza dobro chorego (Salus aegroti suprema lex esto). Nielicznie zgromadzeni wicedyrektorzy - lekarze, z różnych przedziałów czasowych, przekazali członkom Komisji niezwykle interesujące spostrzeżenia, które mogą stać się dla niej materiałem do napisania komentarza do wspomnianego artykułu KEL.

Przypomnę w tym miejscu, że tak jak większość komisji etycznych ORL w Polsce, również nasza stoi na stanowisku, że nie należy zmieniać Kodeksu Etyki Lekarskiej, a jedynie napisać stosowne komentarze, które będą wykładnią interpretującą zapisy poszczególnych jego artykułów. Z żalem napisałem: „większość komisji”, ponieważ największa izba lekarska takiej nie posiada, a przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL nie może uzyskać wyjaśnień w tej sprawie.

Podniesienie zagadnienia, że uczestniczący w zarządzaniu lekarz musi mieć na uwadze konsekwencje swoich zarządzeń i ich odbiór przez kolegów w zawodzie, mimo oczywistości, wcale oczywistym nie jest. Sugestie, że traktowanie  stanowisk kierowniczych w ochronie zdrowia jako łupu powyborczego, mogą być niestety prawdziwe i grozić nieobliczalnymi konsekwencjami dla pacjentów i personelu […]

Fabian Obzejta