Data dodania: 1-07-2019


Z życia delegatur Delegatura Sieradzka

Włodzimierz Kardas

Najważniejszym w ostatnim czasie wydarzeniem dla Delegatury Sieradzkiej i dla całej Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi był XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy, 30 marca b.r. w Słoku k. Bełchatowa, który miał charakter sprawozdawczy i zakończył pierwszy rok czteroletniej ósmej kadencji OIL.

 

Sprawozdanie z działalności Delegatury za ten okres, autorstwa jej przewodniczącego, to jest niżej podpisanego - Włodzimierza Kardasa, zostało zamieszczone w materiałach zjazdowych, opublikowanych na stronie internetowej Izby. Udział w Zjeździe wzięło dwudziestu jeden delegatów z Delegatury Sieradzkiej (na dwudziestu pięciu uprawnionych), co dało dobrą 84 % frekwencję, przy ogólnej frekwencji zjazdowej 63,6%. Serdecznie podziękowania należą się wszystkim Koleżankom i Kolegom - delegatom z naszej Delegatury, którzy uczestniczyli w Zjeździe.

 

Należy dodać, że w sumie prawie połowa z sieradzkich delegatów pracowała w komisjach zjazdowych oraz w Sekretariacie i w Prezydium Zjazdu. Szczególne podziękowania za udział w pracach zjazdowych należą się: Dorocie Kardackiej i Annie Zalewskiej-Strzelczyk - z Komisji Skrutacyjnej, Cezaremu Dutkowskiemu, Włodzimierzowi Stolarczykowi i Piotrowi Koniecznemu - z Komisji Uchwał i Wniosków, Robertowi Kraszewskiemu i Radomirowi Pankowi  - z Komisji Mandatowo-Regulaminowej oraz Robertowi Sujce - z Sekretariatu Zjazdu. Autorowi tej relacji przypadł w udziale zaszczyt reprezentowania Delegatury w Prezydium Zjazdu, jako jej wiceprzewodniczący, który poprowadził również część wyborczą Zjazdu.

 

Szczególnie miłym akcentem dla Delegatury Sieradzkiej w części oficjalnej XXXVII OZL było nadanie tytułu i wręczenie odznaczenia „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy” dr n. med. Markowi Rożnieckiemu, specjaliście urologii, który wykształcił dziesięciu specjalistów, w tym czterech z tytułem FEBU. Stosowną laudację wygłosili: przewodniczący Delegatury, który przedstawił w swym wystąpieniu przebieg pracy zawodowej wyróżnionego, a w imieniu wychowanków odznaczonego głos zabrał przewodniczący Zespołu Delegatów w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu - Tomasz Marszałek. Należy zaznaczyć, że Pan Doktor jest zawodowo związany z terenem działania naszej Delegatury od ponad dwadzieścia  lat, z czego osiemnaście przepracował w Szpitalu Powiatowym w Łasku, przez rok w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym, a od ponad roku jest ordynatorem Oddziału Urologicznego w szpitalu w Sieradzu. M. Rożniecki jest w naszym środowisku osobą powszechnie lubianą i szanowaną, znane wszystkim są również jego dwie pasje pozazawodowe: góry wysokie oraz opera (sylwetkę Doktora przedstawimy w kolejnym, czerwcowych numerze „Panaceum”, gdzie zaprezentujemy również innych, tegorocznych laureatów odznaczenia „ZNL” - przyp. red.)

 

W dniu 29 marca br. przewodniczący Delegatury uczestniczył w obradach XXXII Zjeźdu Sprawozdawczego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej, na którym reprezentował prezesa ORL w Łodzi. Należy dodać, iż problemy ochrony zdrowia występujące na obszarze działania OIPiP Ziemi Sieradzkiej w dużej części dotyczą również problemów, z jakimi borykają się członkowie Delegatury Sieradzkiej OIL w Łodzi.

 

Najbliższym przedsięwzięciem w działalności Delegatury Sieradzkiej będzie współorganizacja XXIII Szachowych Mistrzostw Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, które odbędą się w sobotę 25 maja 2019 r. na przystani kompleksu sportowo-rekreacyjnego nad rzeką Żeglina w Sieradzu.

 

Włodzimierz Kardas,

 

wiceprezes ORL w Łodzi, przewodniczący Delegatury Sieradzkiej