Zamieszczanie ogłoszeń

Osoby i instytucje chcące zamieścić ogłoszenie w piśmie lub na naszej stronie internetowej informujemy, że w najbliższym czasie uruchomimy system dodawania ogłoszeń online, do tej pory proszone są o kontakt z redakcją: 

Osoba do kontaktu: Alina Paradowska (Sekretarz redakcji)

telefon: 42 683 17 10

faks: 42 683 13 78

email: (w temacie proszę wpisać “ogłoszenie – www”)
panaceum@oil.lodz.pl
alina.paradowska@hipokrates.org