Data dodania: 4-02-2018


Zgłębnik stomatologiczny Zdrowy uśmiech z… dentobusem

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, 21 grudnia 2017 r., minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, wraz z wiceminister Józefą Szczurek-Żelazko, przebywali w Radomiu i oficjalnie odebrali szesnaście tzw. dentobusów, po jednym dla każdego województwa. Zakupu specjalnych pojazdów, które nieodpłatnie zostaną przekazane wojewodom (a za ich pośrednictwem - wybranym na drodze konkursów świadczeniodawcom), dokonano bezpośrednio z budżetu państwa. Mają z nich korzystać uczniowie małych szkół w miejscowościach, w których nie ma gabinetu lekarza dentysty.

Dzień później, czyli 22 grudnia minionego roku minister podpisał rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, na mocy którego udzielane mają być świadczenia w dentobusach, czyli w formie mobilnej. Będą to procedury ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia osiemnastego roku życia oraz stomatologiczne procedury profilaktyczne dla tej samej grupy pacjentów do ukończenia dziewiętnastego roku życia. Koszty tej opieki stomatologicznej będą  pokrywane od 2018 r. ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dentobusy zostały wyprodukowane przez radomską firmę Zeszuta sp. z o.o. -  producenta pojazdów specjalnych dla potrzeb służb państwowych, w tym medycznych, budowanych na pojazdach marki Mercedes - Benz. Każdy dentobus oprócz unitu dentystycznego wyposażony jest w: lampę polimeryzacyjną, skaler, mieszalnik do amalgamatów i glassjonomerów, aparat rtg i zestaw przeciwwstrząsowy.

Rozporządzenie ministra zawiera dwa załączniki z tabelami, w których dokładnie opisano wszystkie procedur stomatologiczne, które mają być świadczone w dentobusach. Są one tożsame z dotychczasowymi świadczeniami gwarantowanymi dla dzieci leczonych w trybie stacjonarnym. Oprócz badania stomatologicznego, wymienione są zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej, leczenia endodontycznego (w tym również apeksifikacji z użyciem preparatów MTA), leczenia urazowych uszkodzeń zębów, czy podstawowej chirurgii stomatologicznej. W dentobusach prowadzona będzie też szeroko rozumiana profilaktyka przeciwpróchnicowa w ramach osobno wycenionych świadczeń profilaktycznych.

Propozycja pracy w ramach mobilnej opieki stomatologicznej skierowana jest do lekarzy dentystów oraz lekarzy dentystów ze specjalizacją z zakresu stomatologii dziecięcej lub będących w trakcie takiej specjalizacji. Przy czym praktyka ta ma wyglądać nieco inaczej od powszechnego wyobrażenia na temat gabinetu na kółkach, dojeżdżającego w różne zakątki województw i świadczącego w sposób doraźny pomoc stomatologiczną. W załącznikach do rozporządzenia zapisano mianowicie następujące warunki:

1/  „Świadczeniodawca ustala i zgłasza plan i harmonogram realizacji świadczeń w ujęciu miesięcznym do Narodowego Funduszu Zdrowia przy uwzględnieniu potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców w danym województwie”;

2/ „Świadczeniodawca udziela świadczeń gwarantowanych zgodnie z potrzebami zdrowotnymi świadczeniobiorców i z uwzględnieniem możliwości ich realizacji w dentobusie. W  przypadku  konieczności  kontynuacji  leczenia  stomatologicznego  poza  dentobusem  lekarz udzielający świadczenia przedstawia świadczeniobiorcy plan dalszego leczenia oraz informuje świadczeniobiorcę  o  możliwościach  kontynuacji  leczenia  stomatologicznego w ramach  świadczeń  gwarantowanych  najbliżej  miejsca zamieszkania  lub edukacji świadczeniobiorcy”.

Ostatni zapis ma rozwiać liczne wątpliwości co do zapewnienia ciągłości świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży leczonej przez stomatologów z dentobusów. Jak wiadomo, stała opieka prowadzona przez jednego lekarza dentystę jest najbardziej skuteczną formą leczenia stomatologicznego. Zwolennicy dentobusów podkreślają jednak, że są one odpowiedzią na dramatyczny stan zębów polskich dzieci, które w prawie 100% dotknięte są próchnicą. Czy dentobusy pomogą w walce o zdrowy uśmiech dzieci? Czas pokaże.

Patrycja Proc

Fot. Archiwum MZ

---

Rozporządzenie ministra zdrowia, o którym mowa, opublikowane zostało w Dz.U. z 29 grudnia 2017 r., poz. 2485, a weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.