Data dodania: 17-05-2017


Zmiany w sposobie sprzedaży ubezpieczeń programu Pigułka

GLOBAL GBU

Jak wcześniej informowaliśmy na naszej stronie z końcem ubiegłego roku uległy zmianie zasady zawierania umów ubezpieczenia wchodzących w skład programu ubezpieczeniowego „Pigułka”. Mając na uwadze wdrożenie przez PZU nowych rozwiązań obecnie tylko zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za pośrednictwem GBU GLOBAL Sp z o.o - przedstawiciela OIL oraz Agencji OIL daje 100% gwarancję jego zgodności z rekomendowanym przez Izbę programem „Pigułka”.

Wynika to z faktu, iż agenci wyłączni PZU SA nie mają uprawnień do samodzielnego zawierania umów ubezpieczenia w Programie Pigułka co w konsekwencji powoduje, iż  aby zaoferować lekarzowi zakres ubezpieczenia taki sam jak w Programie PIGUŁKA, muszą wystąpić o wyrażenie zgody do PZU SA, co znacznie może wydłużyć okres zawarcia ubezpieczenia.  Należy również zwrócić uwagę, że agenci, z zastosowaniem analogicznych składek,  mogą zaproponować lekarzowi zawarcie umowy ubezpieczenia na bazie ogólnych warunków ubezpieczenia, które są mniej korzystne niż rozwiązania znajdujące się w Programie PIGUŁKA.

Przykładowo rekomendowany przez Izbę Program PIGUŁKA, gdzie ubezpieczycielem jest PZU, zawiera nawet rozszerzenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej takie jak:

- dodatkowa suma ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej;

- automatyczne zrzeczenie się ubezpieczyciela prawa do regresu w przypadku szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa.

W związku z powyższym Okręgowa Izba Lekarska rekomenduje zawieranie umów ubezpieczenia za pośrednictwem GBU GLOBAL oraz agencji OIL lub otrzymanie od agenta pisemnego potwierdzenia (polisa - punkt "postanowienia dodatkowe"),  że zawarta za jego pośrednictwem umowa ubezpieczenia zapewnia zastosowanie takich samych warunków jakie są zawarte w Programie Pigułka (takim potwierdzeniem jest zapis  w polisie).

Jednocześnie przypominamy, iż w bieżącym roku istnieje również możliwość skorzystania z programu ubezpieczeniowego Ergo Hestia, który również posiada rekomendację Izby, i jest dystrybuowany jedynie za pośrednictwem GBU Global.  Więcej informacji o Programie PIGUŁKA jest  zamieszczonych w artykule w PANACEUM  Nr 1-2 2016 r.

Na Internetowej Platformie Ubezpieczeniowej GBU GLOBAL (www.pigulka-global.pl)  znajduje się porównanie ofert ubezpieczenia PZU i Ergo Hestii co do zakresu jak i wysokości składek. Platforma ta daje możliwość zawarcia w prosty i szybki sposób umowy ubezpieczenia on-line w Ergo Hestia lub  wypełnienia wniosku o ubezpieczenie w PZU, który zostanie przesłany automatycznie do tego Ubezpieczyciela.

Zawarcie umowy OC w PZU za pośrednictwem GBU Global daje również pewność uzyskania dodatkowej zniżki w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych mienia prywatnego.

Jako autorzy Programu PIGUŁKA zachęcamy lekarzy zrzeszonych w OIL w Łodzi do kontaktu z GBU GLOBAL w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną ubezpieczeniową lub zawarciem ubezpieczeń wchodzących w jego skład .

Brokerzy, którzy odpowiedzą na każde Państwa pytanie dotyczące Programu Pigułka oraz pomogą zawrzeć ubezpieczenia związane z wykonywanym zawodem:

- Katarzyna Janus; t: 500 54 40 84

- Janina Janecka; t: 607 62 11 00

- Marcin Sobieski; t: 500 54 40 83

tekst opracowała :  Grupa Brokerów Ubezpieczeniowych GLOBAL Sp z o.o 90-261 Łódź, ul. Jaracza 19