Najnowsze


Główny Inspektorat Sanitarny po posiedzeniu Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień Ochronnych z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie nowego koronawirusa 2019-nCoV wydał komunikat z zaleceniami dla pracowników ochrony zdrowia.

Projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty wzbudza wiele kontrowersji. Główną przyczyną jest fakt, że Ministerstwo Zdrowia bardzo wybiórczo podeszło do prac zespołu pod przewodnictwem Jarosława Bilińskiego. Później nie uwzględniono opinii Naczelnej Rady...

Trwa gorąca dyskusja wokół projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Po tym, jak zespół, w skład którego wchodzili eksperci z samorządu, przygotował pełny, kompletny i merytoryczny projekt, Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało swoją wersję zmian. Jak...

Tradycyjne we wtorek, 10 grudnia 2019 r., członkowie Delegatury Sieradzkiej spotkali się w biurze Delegatury na swym ostatnim posiedzeniu, kończącym mijający rok 2019. Na spotkanie przybyło 15 delegatów spośród 25 uprawnionych. Posiedzenie miało oczywiście świąteczną oprawę,...

Jakie wydarzenia najbardziej wstrząsnęły środowiskiem lekarskim albo odcisnęły piętno na ochronie zdrowia w 2019 roku? Miniony rok to czas wielu zmian: transformacji cyfrowej, manifestacji i protestów, niespełnionych obietnic i zapaści ochrony zdrowia. Oto subiektywny...

Aktualności


Główny Inspektorat Sanitarny po posiedzeniu Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień Ochronnych z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie nowego koronawirusa 2019-nCoV wydał komunikat z...

Projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty wzbudza wiele kontrowersji. Główną przyczyną jest fakt, że Ministerstwo Zdrowia bardzo wybiórczo podeszło do prac zespołu pod...

Trwa gorąca dyskusja wokół projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Po tym, jak zespół, w skład którego wchodzili eksperci z samorządu, przygotował pełny, kompletny i...

Jakie wydarzenia najbardziej wstrząsnęły środowiskiem lekarskim albo odcisnęły piętno na ochronie zdrowia w 2019 roku? Miniony rok to czas wielu zmian: transformacji cyfrowej, manifestacji i...

Ustawa o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym, która weszła w życie 1 stycznia 2020 r., zakłada skrócenie terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny –...

Ostatnie miesiące charakteryzują się szybko pojawiającymi się i znikającymi zmianami w prawie. Jest to uciążliwe dla wszystkich, ale przede wszystkim przysparza kłopotów małym przedsiębiorcom, w...

W ostatnim sezonie zdeklasowała konkurencję – zwyciężyła Bieg Fabrykanta, w Biegu Ulicą Piotrkowską była w czołówce, a pod koniec roku, startując po raz pierwszy na królewskim dystansie, okazała...

Prawo


Zgodnie z aktualną wiedzą medyczną

Jeżeli dwaj lekarze prowadzący kolejno tego samego pacjenta, w tej samej placówce medycznej należą do dwóch różnych izb lekarskich, a okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej zobligowany jest wszcząć postępowania w sprawie ich domniemanych przewinień zawodowych, to musi skierować wniosek (zadać pytanie) Naczelnemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej, który okręgowego do prowadzenia spraw obu lekarzy rzecznika wyznacza.

Klub Lekarza


Klub Lekarza zaprasza na XX Ogólnopolską Biesiadę Literacką, która odbędzie się w sobotę 7 marca o godzinie 16.

Klub Lekarza zaprasza na Ostatki Jazzowe, które odbędą się we wtorek 25 lutego o godzinie 19.

Klub Lekarza zaprasza na niezwykly Wieczór Flamenco, który odbędzie się w niedzielę 23 lutego o godzinie 17.

Serdecznie zapraszamy autorów – lekarzy i lekarzy dentystów z całej Polski do czynnego udziału w tym tradycyjnym spotkaniu, a szanownych gości – miłośników żywego słowa – zachęcamy do...

Sport


W dniach od 4 do 6 stycznia br. pod egidą Polskiego Stowarzyszenia Tenisowego Lekarzy zorganizowano pierwszy w tym roku XIX Ogólnopolski Turniej Tenisowy Lekarzy ,,Trzech Króli”. Pięćdziesięciu...

Dwudziestego dziewiątego września tego roku miała miejsce już 46 odsłona Maratonu w Berlinie, jednego z najstarszych w Europie. Tegoroczny bieg przyniósł ogromny sukces młodej lekarce (27 l) z...

W sobotę 12 października 2019 r., w Centrum Handlowym Sukcesja, zorganizowano II Mistrzostwa Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi w Bowlingu. Organizatorem była Komisja Sportu i Rekreacji OIL w Łodzi...

Tradycyjnie w pierwszą wrześniową sobotę spotkaliśmy się w Nieborowie na kolejnym, czternastym już Rajdzie Rowerowym Lekarzy i Lekarzy Dentystów po Puszczy Bolimowskiej.

W izbie


Tradycyjne we wtorek, 10 grudnia 2019 r., członkowie Delegatury Sieradzkiej spotkali się w biurze Delegatury na swym ostatnim posiedzeniu, kończącym mijający rok 2019. Na spotkanie przybyło 15...

Ostatnie w 2019 roku posiedzenie Delegatury Skierniewickiej OIL w Łodzi odbyło się 10 grudnia. Tradycją stało się już zapraszanie na to spotkanie koleżanek i kolegów lekarzy członków Delegatury,...

Ani się obejrzeliśmy, a już powoli mija kolejny rok naszego życia pełnego wydarzeń radosnych, ale pewnie też i smutnych, owocnych, a może niewykorzystanych szans, spełnionych obietnic i...

Gościem specjalnym spotkania delegatów Delegatury Skierniewickiej 17 września 2019 r. była przewodnicząca Zarządu Regionu OZZL w Łodzi – Małgorzata Zatke-Witkowska. W swoim wystąpieniu...