REKLAMA

Najnowsze


Higiena (gr. hygeinos – leczniczy) jest to dział medycyny, badający wpływ środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Celem badań jest zapewnienie poszczególnym osobom oraz społeczeństwu jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju. Higiena dzieli się na...

We wrześniu tego roku minęło dwadzieścia jeden lat od chwili, gdy pierwszy pacjent przekroczył próg Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w Szpitalu im. M Kopernika w Łodzi (obecnie - Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej). Te dwadzieścia...

„Medycyna urodziła się z niedoli, a jej rodzicami chrzestnymi były miłosierdzie i współczucie” – pisał Władysław Biegański (1857-1917), lekarz, filozof, etyk, działacz społeczny. Te słowa zostały przypomniane podczas obchodów jubileuszu sto drugiej rocznicy działalności...

Jestem lekarzem, abym mógł dobrze wykonywać swoją pracę, potrzebujesz mojej zawodowej wolności – to hasło tegorocznej Konferencji Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego pt. Samorządy dla wolności – wolność dla samorządów”, która odbyła się 14 listopada na...

- Ten dokument jest przepustką do pełni praw zawodowych i początkiem waszej pięknej kariery. Od dziś będziecie mogli pracować i zdobywać zaufanie pacjentów. Staliście się członkami jednej z największych izb lekarskich w Polsce – tymi słowami przywitał młodych lekarzy i...

W Łodzi powołano do życia Polskie Towarzystwo Naukowe Leczenia Ran i Organizacji Opieki. Inauguracyjna konferencja Towarzystwa miała miejsce w Strefie Wiedzy i Innowacji Centrum Informacyjno - Bibliotecznego łódzkiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Muszyńskiego.

Aktualności


Od początku swego urzędowania, minister zdrowia – Konstanty Radziwiłł mówił o konieczności przygotowania projektu samodzielnej ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, która zapewni większą...

W Łodzi powołano do życia Polskie Towarzystwo Naukowe Leczenia Ran i Organizacji Opieki. Inauguracyjna konferencja Towarzystwa miała miejsce w Strefie Wiedzy i Innowacji Centrum Informacyjno -...

Z mapy zdrowotnej województwa łódzkiego z dniem 1 października znika wiele dotychczasowych punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Gdzie pacjenci będą mogli uzyskać pomoc w weekendy i...

W piotrkowskim Zamku Królewskim, w asyście naszych dostojnych władców, spoglądających ze starych portretów, znany i ceniony lekarz - Leszek Józefacki otrzymał prestiżową Złotą Wieżę Trybunalską (...

Diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci, lekarze, logopedzi, pielęgniarki i pielęgniarze, psychologowie, technicy radioterapii - to zawody, które wzięły udział w marszu i pikiecie Łódzkiego...

Ergonomia jest stosunkowo młodym pojęciem, aczkolwiek łódzka szkoła dentystyczna stała się od kilku lat liderem jej propagowania i nauczania. Niemniej największą trudnością jest przekucie teorii w...

W niedziele, tj. 29 października o godzinie 13.00 na Placu Wolności rozpocznie się przemarsz Łódzkiego Środowiska Medycznego zorganizowany przez Porozumienie Zawodów Medycznych. Okręgowa Rada...

Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy lekarzom w prowadzonej przez nich akcji protestacyjnej. Chodzi o wsparcie finansowe m.in. akcji informacyjnej, która...

Prawo


ZUS ZLA elektronicznie – po zmianach

Druczki zwolnień lekarskich w połowie przyszłego roku odejdą do lamusa. Kolejna nowelizacja ustawy - matki o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, z 25 czerwca 1999 r., została uchwalona przez Sejm 21 kwietnia 2017 r., a ogłoszona w Dz. U. z 22 maja br., pod poz. 992.

Klub Lekarza


Czesław Niemen, w refrenie retro piosenki (cytując wiersz Juliana Tuwima „Wspomnienie”) śpiewał: „Mimozami jesień się zaczyna”. W łódzkim Klubie Lekarza, po wakacyjnej przerwie, tegoroczną jesień...

Od początku wszystko było „nie tak”, ale - jak mówi przysłowie - nie ma tego złego… Zapowiedziane w maju spotkanie seniorów w Ogrodzie Botanicznym w ostatniej chwili zostało odwołane, gdyż aura...

W Klubie Lekarza w Łodzi przy ul. Czerwonej 3 odbędzie się w październiku, tradycyjnie jak co roku, powakacyjna Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna Lekarzy tym razem pod hasłem - „Uchwycone...

Fabryczne kominy, brukowane ulice, drewniane domy, murowane kamienice, dorożki, tramwaje, podwórka, synagoga i kościoły, witryny sklepów, szyldy, ulice i mury fabryk, gnający gdzieś lub...

Sport


Szesnaście kategorii na siedmiu profesjonalnych kortach, siedemdziesięciu pięciu zawodników, sto czterdzieści trzy pojedynki, w których rozegrano trzysta dziesięć setów i zdobyto dziewięć tysięcy...

Kolejny, już jedenasty, rajd członków Klubu „ DoctorRiders”, z cyklu Poznaj Swój Kraj, odbył się w dniach 3 -10 czerwca 2017 r. na Ziemi Kłodzkiej. Przyjechało ponad sześćdziesiąt osób, głównie...

W tym roku ogólnopolska impreza pn. Medicycling CUP, czyli piknik rowerowy, połączony z rywalizacją lekarzy - kolarzy, przybrała nieco inną, bardziej atrakcyjną formę. Wychodząc na przeciw...

W ostatni weekend sierpnia br., już po raz siódmy, spotkali się biegacze, by pokonać piękną, dziesięciokilometrową trasę „Biegu Fabrykanta” w Łodzi. Trasa prowadziła wokół Księżego Młyna Parku...

W izbie


Jestem lekarzem, abym mógł dobrze wykonywać swoją pracę, potrzebujesz mojej zawodowej wolności – to hasło tegorocznej Konferencji Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego pt. Samorządy...

- Ten dokument jest przepustką do pełni praw zawodowych i początkiem waszej pięknej kariery. Od dziś będziecie mogli pracować i zdobywać zaufanie pacjentów. Staliście się członkami jednej z...

W dniach 22-24 września odbył się kolejny już zjazd zespołów stomatologicznych, który tradycyjnie za swoją siedzibę obrał Hotel Wodnik w Słoku pod Bełchatowem. W ten sposób od ośmiu lat integruje...

Ukończyli prestiżową uczelnię, a teraz otrzymali prawa wykonywania zawodu i stali się lekarzami. - Ta uroczystość jest zwieńczeniem wieloletnich studiów i początkiem waszej nowej drogi. Staliście...