Drodzy lekarze i lekarze dentyści, łodzianie i miłośnicy Łodzi! Zapraszam nową stronę - Łódź Medyczna Historyczna. Chciałabym zaprosić nie tylko do czytania, ale także jej współtworzenia. Strona ta zrodziła się z mojego zainteresowania dziejami...

Medycyna, to nie tylko sztuka leczenia, nie tylko nauka odsiewająca fakty od mitów, ale też interes, w którym pojawia się pytanie - kto, ile i za co płaci. Przez wiele wieków podstawową zasadą było, że za leczenie lekarzowi płaci pacjent:...

O wieku XIX zwykle się mawia, że jest to wiek mikrobiologii. A jednak nie sposób pominąć faktu, iż w tym czasie, szczególnie w drugiej połowie wieku, miał miejsce także intensywny rozwój patofizjologii. Przedmiotem żywego zainteresowania wielu...

„Co piąte dziecko umiera, nie doczekawszy się pierwszego roku życia. Popyt na trumienki wzrasta. Niejedni rodzice, u których co rok to prorok, bardziej rozpaczają nad utratą zdechłej krowy, bądź co bądź żywicielki, niż nad śmiercią dziecka” –...

Gdy niejednokrotnie słyszę pytania, dotyczące sensu wracania do losów zapomnianych już postaci, znanych raczej tylko regionalistom, odpowiadam zwykle, że na „wielką historię Polski” składają się właśnie takie małe zdarzenia i losy ludzi z...

U progu lata robimy wyjątek i zamiast kolejnego lekarza, przedstawiamy farmaceutę, człowieka - legendę. Podczas wakacyjnych wędrówek warto zajrzeć do Krośniewic niedaleko Kutna, by zobaczyć specyficzny pomnik tego jednego z największych polskich...

Wielu medyków nie zapomina o swoich korzeniach, choć losy rzucają ich w zupełnie inne strony, odległe niekiedy od rodowych gniazd. Tak było też z Nenckimi, którzy przez długi okres związani byli z Ziemią Sieradzką, a ściślej mówiąc z Boczkami,...

W XVIII w. szerzył się paniczny lęk przed pogrzebaniem za życia. Z ust do ust przekazywano historie o wydobytych z grobu trumnach noszących od wewnątrz ślady zadrapań. Szerzyły się opowieści z prosektoriów o „obudzonych” podczas sekcji zwłok -...